Cevaplar

2012-11-11T19:22:14+02:00

MONONEVRİT

Tek bir sinirde nevrit oluşmasına yol açan pek çok etkenden bazıları şunlardır:

            Sinir gövdesinin bütünüyle yada kısmen çıkartılmasını gerektiren yaralanmalar; çıkıklar; alçılar, kemik tümörleri, atardamardaki genişleme, ve koltuk değneği gibi sinire baskı yapan nedenler; başını bir kolun üzerine koyarak uyuyakalanlarda önkolun döner kemik sinirinde olduğu gibi belirli bir sinirin sıkışmasına neden olan hareketler; sinirin çevresindeki dokuların iltihaplanması; bu dokulara tahriş edici dokuların şırınga edilmesi; çok ender görülse de kan yada lenf yoluyla sinire bulaşan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar. Soğukta kalanlarda da sık sık mononevritler görülür; örneğin, yüz sinirinin soğuktan etkilenmesiyle akut olarak başlayan yüz felci (Bell felci) birkaç haftada iyileşir.

POLİNEVRİT

Travma gibi bir nedene bağlı olarak, belirli bir bölgede yada tek bir sinirde ortaya çıkan mononevritlerin aksine, polinevritler bütün vücudu etkileyen nedenlerden kaynaklanarak birden fazla sinirde oluşur. Vücudun yalnızca sağ yada sol yarısındaki sinirlerde görüleceği görüleceği gibi bakışımlı da (simetrik) olabilir. Başlıca nedenleri zehirlenmeler, enfeksiyonlar ve metabolizma bozukluklarıdır.

            Alkol, kurşun, arsenik, cıva, kükürt ve kömür gibi pek çok zehirli maddenin yol açtığı polinevritler genellikle çalışma sırasında bu maddelerle karşılaşanlarda meslek hastalığı olarak ortaya çıkar.

            Hemetin, sülfamitler, bizmut, verem tedavisinde kullanılan izoniyazit ve bazı antibiyotikler de polinevrite yol açabilir.

BELİRTİLERİ

Kas gerginliğinin azalması yada refleks yitiminin görüldüğü gevşek felçler; 
felç ve atrofi hemen her zaman kol ve bacakların vücuttan uzak uçlarında daha belirgin ve bakışımlıdır; 
3.   duyu kaybı genellikle felçten daha geri plandadır; kollar ile bacakların vücuttan uzak uçlarında daha belirgindir;

4.   karışık polinevritlerde yada duyu bozukluklarına yol açan polinevritlerde sık sık karıncalanma ve kendiliğinden başlayan ağrılara rastlanır; sinir gövdesinin sıkışması ağrıyı başlatabilir.

B) PARKİNSON HASTALIĞI

KALITIM

Hastaların yaklaşık yüzde 10-15’inin ailesinde Parkinson hastalığına yakalanmış bireyler de bulunur. Ama hastalığın kalıtsal olduğunu gösteren kesin bir bulgu yoktur. Hastalığın gelişiminde yapısal bir yatkınlığın önem taşıdığı düşünülmektedir, ama hastaların büyük bölümünde hastalığa özgü genetik bir neden belirlenememiştir.

            Araştırma sonuçları Parkinson hastalığının edinilmiş bir hastalık olduğunu ve ortaya çıkışında çevresel etkenlerin çoğu kez belirleyici rol oynadığını düşündürmektedir.

 

0
2012-11-11T19:22:23+02:00

http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=69&KonuID=330 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l

0