Cevaplar

2012-11-11T19:22:36+02:00

Program yarıdmıylamı yoksa windows'un kendi içerisindemi şifre koymayı soruyorsunuz? Program soruyorsanız bir çok program var ancak ne kadar güvenilir orasını bilemiyorum. Windows aracılığı ile şifrelemeyi soruyorsanız şu şekilde adım adım işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor.

1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin ve sonra Windows Gezgini'ni tıklatın.

2. İstediğiniz klasörü bulun ve sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.

3. Genel sekmesinde Gelişmiş'i tıklatın.

4. Sıkıştırma veya Şifreleme öznitelikleri altında, Veriyi korumak için içeriği şifrele onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

5. Tamam'ı tıklatın.

6. Görüntülenen Öznitelik Değişikliklerini Onayla iletişim kutusunda, aşağıdaki adımlardan birini kullanın:

- Yalnızca klasörü şifrelemek isterseniz, Değişiklikleri yalnızca bu klasöre uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

- Klasörle birlikte varolan klasör içeriğini de şifrelemek isterseniz, Değişiklikleri bu klasör içine, alt klasör ve dosyalara uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

 

 
2 3 2
2012-11-11T19:25:39+02:00

yeni metin belgesi oluştur ve bu kısmı yapıştır.

 

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== BURAYA ŞİFRE YAZILACAK goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

 

sonra şifresini ayarla buraya şifre yazılacak denen yeri silip sonra farklı kaydet de "metin belgesi (*txt) olan kısmı tüm dosyalar yap sonra "dosyaismi.bat" yap kaydet masaüstüne sifreni girdiğinde klasör gelcek bir tane locker diye ona şifrelemek istediğin klasörün içeriğini aktar ve bu kadar

0