Cevaplar

2012-11-11T19:36:52+02:00
Past perfect tense konu anlatımı

Past perfect tense geçmişte belli bir tarihten daha önce yapılmış olan olayları anlatır.  Past perfect tense cümleleri türkçeye geçmiş zamanın hikayesi olarak çevirebiliriz.
   
Örnek:

 

 

The baby had cried till the morning.
Bebek sabaha kadar ağlamıştı. 

 
The baby had cried before her mother came. 
Bebek annesi gelmeden önce ağlamıştı. 

 

My father had taught me swimming. 
Babam bana yüzmeyi öğretmişti. 

 

Past perfect tense ile olumlu cümleler

 

* özne+had yardımcı fiili+fiilinin 3. şekli+tümleç ile oluşturulur.
* fiillerin 3. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir.   

 

 

 

Özne

 

Yardımcı Fiil

 

Fiil+ ing takısı

 

Tümleç

 I

 had

 written

 a poem.

 You

 He/She/It

 We

 You

 They


Ben bir şiir yazmıştım. 
Sen bir şiir yazmıştın. 
O bir şiir yazmıştı.  

Biz bir şiir yazmıştık. 
Siz bir şiir yazmıştınız. 
Onlar bir şiir yazmışlardı. 


Past perfect tense örneklerler


My father had given me money before my travel.

Yolculuğumdan önce babam bana para vermişti.


The experts had warned the people about the global warming.

Uzmanlar küresel ısınmayla ilgili insanları uyarmıştı.

 
I had gone before you came.

 

Sen gelmeden ben gitmiştim.

 
My aunt had married before I borned.

Halam ben doğmadan önce evlenmiş.

 

Past perfect tense ile zaman zarfı

 

 
*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.   

I had read that book before.

Ben o kitabı önceden okumuştum. 


We had already seen that movie.

O filmi çoktan görmüştük. 

 
 I had thanked him after he helped me.

O bana yardım ettikten sonra ona teşekkür etmiştim. 


Past perfect tense ile olumsuz cümleler


* to have yardımcı fiilinin geçmiş olumsuzu kullanılarak kurulur.  
 

 

Özne

     Yardımcı fiil                                 Fiil+ing            

 I

hadn't (had not)

slept.

 You

 He/She/It

 We

 You

 They

     
Ben uyumamıştım. 
Sen uyumamıştın. 
O uyumamıştı. 


Biz uyumamıştık. 
Siz uyumamıştınız. 
Onlar uyumamışlardı.

 

Past perfect tense ile ilgili cümleler

 

My friend hadn't eaten my birthday cake. 
Arkadaşım doğum günü pastamı yememişti.   

 


The flovers hadn't bloomed when my son borned. 
Oğlum doğduğunda çiçekler açmamıştı.  

The teacher hadn't come late to the school before. 
Öğretmen okula daha önce geç gelmemişti.   

 


I hadn't played tennis before this match. 
Bu maçtan önce tenis oynamamıştım. 

 

When I arrived Antalya Ali had gone.
Ben Antalya'ya vardığımda Ali gitmişti.

 

We had prepared their rooms before they came.
Onların odalarını, onlar gelmeden önce hazırlamıştık.

 

I had seen Ayşe before she lost her bag.
Ayşe çantasını kaybetmeden önce ben onu görmüştüm.

 

Ayşe had lost her bag before I saw her.
Ben Ayşe’yi görmeden önce o, çantasını kaybetmişti.
   
 Read more: http://www.limasollunaci.com/past-perfect-tense_.htm#ixzz2Bw8ZnSz4

0
2012-11-11T19:39:57+02:00

u dersimizde Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki kullanım farklılıkları 

► Eğer geçmişte olmuş tek bir eylemden bahsediyorsak, genellikle Past Perfect Tense değil, Simple Past Tense kullanırız. 

-  I handed the pen to him. (Kalemi onu uzattım.)

- Sorry we’re late, we missed the last bus. (Özür dilerim. Son otobüsü kaçırdık.)

► Aynı cümle içinde Simple Past Tense ve Past Perfect Tense kullanılıyorsa, her zaman için ilk gerçekleşen eylem Past Perfect ile, ikinci gerçekleşen eylem ise Simple Past Tense ile ifade edilir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

- When he stopped laughing, everyone left. (Gülmeyi bitirdiğinde, herkes çıktı.)
  Önce o gülmeyi bitirdi, sonra herkes çıktı.

- When he stopped laughing, everyone had left. (Gülmeyi bitirdiğinde herkes çıkmıştı.)
  Önce herkes çıktı, sonra o gülmeyi bitirdi.

- I got up when the phone rang. (Telefon çalınca kalktım)
  Önce telefon çaldı, sonra kalktım.

- I had gone to bed when the phone rang. (Telefon çaldığında yatmıştım.)
  (Önce ben yattım, sonra telefon çaldı.)

 

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için zaman ifadelerini iyi öğrenmek gerekir. Aşağıda bu iki zamanla birlikte kullanılan zaman ifadeleri verilmiştir.

►AFTER (After + Past Perfect (Simple Past) + Simple Past)

Normal olarak after bağlacından sonra Past Perfect Tense kullanılır.

- After I had drunk coffee, I left home. (Kahve içtikten sonra evden çıktım.)

Bu tür cümlelerde, after bağlacı hangi eylemin daha önce olduğunu gösterdiği için, Past Perfect Tenseyerine, Simple Past Tense de kullanılabilir.

- After John wrote the letter, he posted it. (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)

- After John had written the letter, he posted it.  (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten after bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.

► BEFORE (Before + Simple Past + Pest Perfect (Simple Past)

Normal olarak before bağlacından sonra Simple Past Tense kullanılır. Çünkü before bağlacının bulunduğu eylem, diğer eylemden daha sonra gerçekleşmektedir.

- Before I left home, I had drunk coffee. (Evden çıkmadan önce kahve içmiştim.)

Aynı after bağlacında olduğu gibi, before bağlacı de eylemlerin sıralanışı ile ilgili net bir bilgi verdiği için, bu tür cümlelerin ikisi de Simple Past Tense ile yazılırsa yanlış olmaz.

- Before I came home, I did some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)

- Before I came home, I had done some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten before bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.

► TILL / UNTIL (Till/Until + Simple Past + Simple Past (Past Perfect)

İki eylemden daha önce yapılmış olanı vurgulanmak istenirse, till bağlacının bulunduğu cümlecik past perfect tense ile ifade edilir. Bu vurgu gerekmiyorsa Simple Past Tense kullanılabilir.

- I didn’t turn off the TV until everybody had gone to bed. (Herkes yatana kadar televizyonu kapatmadım.)

- She worked in a bank until she got married. (Evlenene kadar bir bankada çalıştı.)

► WHEN (When + Simple Past + Past Perfect)

- When we arrived, my mother had already cooked the dinner. (Eve vardığımızda annem çoktan yemeği hazırlamıştı.)

- My mum had cleaned my room when I arrived home. (Eve vardığımda annem odamı temizlemişti.)

► BY THE TIME (By the time + Simple Past + Past Perfect)

- By the time we finished our homework, the film had already finished. (Ödevimizi bitirdiğimizde, film bitmişti.)

- By the time the police arrived the bank, they had escaped. (Polis bankaya ulaştığında, kaçmışlardı.)

 

1 5 1