Cevaplar

2012-11-11T19:39:55+02:00

Sağlık coğrafyası giderek ilgi toplayan ve gelişmekte olan bir çalışma alanıdır. Sağlık coğrafyası; doğal ortam-insan
etkileşimim sonucunda coğrafi ortamda meydana gelen hastalıkların yeryüzündeki coğrafi dağılışlarını, ortaya çıkış
nedenlerini, etkiledikleri nüfus miktarı ve yürütülen sağlık hizmetlerini bir sentez halinde ele alan sosyal coğrafya
dalıdır.
Sağlık coğrafyası iki yaklaşımla dikkati çeker. Birincisi hastalıkların yeryüzündeki dağılımını inceleyen coğrafi
epidemiyolojidir. İkincisi ise sağlık planlamasına ve sağlık hizmetlerinin ayrılmasına mekânsal bir bakış açısıyla
bakmaktadır.
Son yıllarda sağlık coğrafyasında özellikle ikinci yaklaşımda önemli gelişmeler olmaktadır. Çünkü sağlık olgusunu
inceleyen coğrafya, halk sağlığı hizmetlerinin mekânsal durumunu incelerken bu hizmetlere erişebilme, hizmetlerden
yararlanabilme açısından yetersizlik ve eşitsizlik gibi konuları da ortaya çıkarabilmektedir. Bunların doğrultusunda
coğrafyacıların amacı halk sağlığı hizmetlerin planlamasında en iyi lokasyonları belirlemektir.
Son yıllarda CBS’nin sağlık sistemlerinin incelenmesinde katkıları hızla artmaktadır. Hem bilgisayar yazılımlarının
kullanımı ve grafiklerdeki ilerlemeler hem de CBS temelli mekânsal analiz modelleri ve yöntemleri sağlık
uygulamalarında yenilikleri teşvik etmektedir.
Bu bildiride sağlık planlaması ve sağlık hizmetlerinin ayrılması açısından Samsun birinci basamak sağlık hizmetlerinde
CBS’den yararlanılmasına ilişkin örnek haritalar sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Coğrafyası, Sağlık ve CBS, Mekânsal Karar Destek Sistemi, Samsun.

0
2012-11-11T19:41:27+02:00

sağlık yaz çıkarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0