Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:11:41+02:00

Mısır adı dünya literatüründe iki ana isimle anılmaktadır. Eski Mısır dilinde bu ülkenin adı olanKemet'ten türeyenKopt/ El-Kopt ile bu ülkeye İbranilerin verdiği Mizraimsözcüğünden türeyen Mısr'dır. Mısır adı,


Hitit kaynaklarındaMiziri şeklinde geçmektedir. Avrupa dillerine iseEl-Kopt türevinden geçmiştir.


Türkçe'deki tahıl anlamındaki mısırsözcüğünün aslı Mısır buğdayı iken zamanla buğday sözcüğü kullanımdan düşmüş ve ülke adını ifade eden Mısır'la eşsesli hale gelmiştir.

Mısır, Kuzeydoğu 


Afrika'da yer alan, Kuzeyden 


Akdeniz ve doğudan 


Kızıldeniz'le kuşatılmış ve Sina Yarımadası ile Asya kıtasına da taşan ülke.

0