Cevaplar

2012-11-11T19:51:37+02:00

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

Edebiyat-Tarih İlişkisi Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Destan Dönemi Sözlü Edebiyat      Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)           Sagu           Koşuk      Olay Çevresinde Oluşan Metinler           Destan Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy) Kutadgu Bilig           Atabetü’l-Hakayık           Divan-ı Hikmet           Divanü Lugati’t-Türk Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)      Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)           İlahi           Nefes           Gazel      Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler           Battalname           Dede Korkut Hikâyeleri           Danişmend name           Mesnevi      Öğretici Metinler           Tasavvufi Metinler           Nasrettin Hoca Fıkraları
0
2012-11-11T19:55:17+02:00

Tasavvuf nedir ? edebiyat tarih ilişkisi, edebiyat dil ilişkisinden birisi mutlaka sorulur diye düşünüyorum. ben edebiyat öğrenmenliği okuyorum şahsen soracağım öğretmen olunca :)

0