Cevaplar

2012-09-26T22:49:33+03:00

Harname, ünlü divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir.
Aynı zamanda bir hekim olan Şeyhi, Sultan Çelebi Mehmet’i tedavi edince, Çelebi Mehmet ona bir köy (Tokuzlu Köyü) hediye etmiştir.

Köye doğru yola koyulan Şeyhi, yolda eşkıyalar tarafından soyulmuş ve dövülmüştür. Bunun üzerine Harname’yi kaleme alır. Eser toplumun kötü yönlerini hicvetmektedir. Fakat bunu mizahi bir üslup ile yapmıştır. Eser 126 beyitten oluşmaktadır. Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneklerindendir.

Tahir Alangu’nun aktardığına göre, eser 12 beyitlik bir tevhit ile başlamakta, sonra 25 beyitlik bir methiye, 26 beyitlik bir parçayla hikâyeye geçiş, 74 beyitlik bir hikâye bölümü, 14 beyitlik bir bitiriş ve dua ile sona ermektedir.

Eser, aruzun “bahr-i hafif” denilen “fâilâtün, mefâilün, feûlün” vezniyle yazılmıştır. Aşağıdaki bu metin, Tahir Alangu tarafından Fatih-Millet Kitaplığı’ndaki bir yazma (No: 238) ile diğer iki yazmanın karşılaştırılması suretiyle hazırlanmış kitaptan, yine onun hazırladığı 100 Ünlü Türk Eseri adlı seçkiye aktarılmıştır.   UMARIM İŞİNE YARAR...

0
2012-09-26T22:52:24+03:00

Şeyhi'nin günümüzde en çok tanınan ve beğenilen eseri Harname'dir. Mesnevi tarzında kaleme alınan 126 beytlik bu eser mizahı Türk edebiyatının en başarılı örnekleri arasında yer alır.

Harname Nef'i gibi Türk edebiyatının en büyük hiciv ustasını bile hayrete düşürecek kadar orijinal ve eşsiz bir eserdir.

Şeyhi bu eserinde sosyal eşitlik fikrini işleyerek insanlarayaptıkları iş kadar ücret talep etmelerini ve sahip oldukları değerlerin kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulunur.

Bazı kaynaklar Şeyhi'nin Heratlı şair EMir Hüseyin'in altı beytlik bir manzumesinden etkilenerek Harname'yi yazdığını söylerler.


kaynak:http://www.forumuz.net/42694-seyhi-ve-harname.html

0