Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:27:58+02:00

Birleşen Hacim Oranları Kanunu

AVAGADRO HİPOTEZİ

Amedeo Avagadro (1778-1856); “Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur” Diyerek, bildiğimiz avagadro hipotezini ortaya attı

Avagadro gaz halinde bulunan atomların 2 atomlu halde yani moleküler halde olabileceğini savundu Dolayısıyla kimya tarihine bu şekilde “molekül” kavramı da girmiş oldu 

Daha sonraki yıllarda bu nicel olarak hesaplanmıştır
“0 0C de ve 1 atmosfer basınçta 22,4 litre hacimde, 6021023 tane tanecik bulunur” Bu sayı, meşhur Avagadro Sayısıdır

Gay-Lussac (1778-1850); aynı sıcaklık ve basınçta gazların, ancak belirli ve tamsayılı oranda tepkimeye girdiklerini gösterdi 

Örneğin; N2 +3H2 → 2NH3 tepkimesinde 
3 hacim hidrojen ile 1 hacim azot tepkimeye girerek 2hacim amonyak oluşturmuştur

Örneğin; N2 +O2 → 2NO tepkimesinde 
1 hacim azot 1 hacim oksijen tepkimeye girerek 2 hacim azot monoksit oluşturmuştur

Anlaşıldığı gibi; Sabit sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır Bu orana sabit hacim oranları kanunu denir

Gay-Lussacav agadro hipotezinden de esinlenerek böylece molekül kavramına açıklık getiriyor ve hesaplamalara sokuyordu
Avagadro suyun formülünü; H + O → HO şeklinde düşünürken, Gay-lussak yaptığı çalışmalarla bunun H2 + O2 → H2O şeklinde olması gerektiğini savundu Çünkü suyun birleşme oranı 1/16 değil 1/8 di
 


 

3 2 3
2012-11-11T20:28:37+02:00

http://www.forumlord.net/kimya/121971-birlesen-hacim-oranlari-kanunu-konu-anlatimi.html

0