Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:28:54+02:00

Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.

Kaynakların sınıflanması 

Yazılı kaynaklar 

Tarihçelerin temel kaynaklarını teşkil eder.

Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir. Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları Dönemin basın-yayın organları (gazeteler, dergiler)Sözlü kaynaklar 


Tarihçi eğer kendi yaşadığı döneme ilişkin çalışma yaptığı takdirde önem kazanan kaynak türüdür. İncelenen dönem ve konuyla bağlantılı kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla sözlü kaynaklar oluşturulur. Sözlü kaynaklar, sözlü tarih adı verilen alt disipline temel oluştururlar.


GEÇMİŞ KAYNAKLAR

Yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda (ya da bu kaynakları tamamlamak amacıyla) fotoğraflar ve günlük eşyalar (örneğin Eski Yunan toplumu için vazo motifleri) birinci elden kaynak olarak tarih çalışmalarına temel oluşturabilir.

7 3 7
2012-11-11T20:31:10+02:00

Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz:
"Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe:
"İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge:
"Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans:
"Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer:
"Işık kaynağı."- .
"Isı kaynağı."- .

.Tarihçinin kaynaklara ulaşma, kaynakları kullanma ve ulaştığı kaynakların takibidir.Aslında birinci anlamıyla yani olayların felsefesi ile tarih biliminin felsefesi temelde birbirinden farklı olmakla beraber çok sıkı ilişki içerisindedir.Çünkü tarih biliminin felsefesini yapanlar geçmişteki filozofların görüşlerinden de etkilenerek metodolojik soruşturma gerçekleştirmiştir.Yani ta

1 1 1