Cevaplar

2012-11-11T20:31:39+02:00
Mustafa Kemal Atatürk : Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Benim naçiz vücüdum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır! Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça; Savaş bir cinayettir. Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Egemenlik verilmez, alınır! Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!
2 3 2