Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:50:12+02:00

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

Türkçede “Süregelen Gelecek Öncesi Zaman” şeklinde ifade edebileceğimiz bu tense’i “...den beri yapıyor olacağım” biçiminde tercüme edebiliriz. Bu tense'de future olduğu için “will”, perfect olduğu için “have” ve continuous olduğu için de “be + Ving” kullanılır. 
Yani Future Perfect Continuous Tense’in cümle yapısı; 

Subject + will + have + been + Ving 

biçiminde yazılır.

Bu tense, herhangi bir eylemin geçmişte başlamış gelecekte devam etmekte olacağını ya da gelecekte başlayacak ve yine gelecekte devam etmekte olacağını ifade etmek için kullanılır. 

We will have been living for ten years in Istanbul at the end of this year.

Bu yılın sonunda 10 yıldır İstanbul’da yaşamış olacağız.

FUTURE CONTINUOUS TENSE

Türkçede “Süregelen Gelecek Zaman” diyebileceğimiz Future Continuous Tense’i “yapıyor olacağım” biçiminde ifade edebiliriz. Bu tense de bir çeşit "Continuous" olduğu için cümlede muhakkak “be + Ving” olacaktır. O zaman cümle yapısı; 

Subject + will + be + Ving 

şeklinde olur. 

Kullanılışı:

1- Gelecekte belirli bir zamandan önce başlamış, o anda devam eden ve bir müddet daha devam edecek olan eylemleri ve ya durumları ifade etmek için kullanılır:

I will be studying my lessons at ten o’clock this evening.
Bu akşam saat 10’da derslerime çalışıyor olacağım.

(Ders çalışmaya saat 10’dan önce başlayacağım, saat 10’da ders çalışıyor olacağım ve ders çalışmam bir müddet daha devam edecek.)

I will be watching the match on TV at seven o’clock tomorrow evening. 

2- Gelecekteki bir zaman dilimini tamamen kapsayan eylemleri ya da durumları ifade etmek için kullanılır: 

I will be resting all weekend.

Bütün hafta sonu dinleniyor olacağım.

Cümle yapısı:

Olumlu: 

I will be going.

He will be going.

They will be going.

Olumsuz:

She won’t be going.

It won’t be going.

You won’t be going.

Soru:

Will you be going?

Will she be going?

Will they be going? 


PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

Genel olarak geçmişte belirli bir tarih ya da eylemden önce başlamış ve o tarih ya da eyleme kadar da devam etmiş ve bitmiş bir eylemi ifade etmek için kullanılır. “yapmaktaydım / yapıyordum” şeklinde tercüme edebiliriz. Bu tense’in Türkçemizde tam bir karşılığı olmamasına rağmen “Süregelen Geçmiş Öncesi Zaman” diyebiliriz. Yardımcı fiili bütün özneler için “had” dir. Bir çeşit “continuous tense” olduğu için cümlede “be + Ving” muhakkak kullanılacaktır. Yani:


Subject + had been + Ving 

Örneği inceleyiniz: 

I had been having breakfast for an hour when you came here.

(Buraya geldiğinde bir saatten beri kahvaltı yapmaktaydım / yapıyordum.)

Cümle Yapısı:

Olumlu:

I had been going. (gitmekteydim / gidiyordum)

He had been going.

They had been going. 

Olumsuz:

We had not (hadn’t) been going. 

(gitmemekteydim / gitmiyordum)

She hadn’t been going.

It hadn’t been going.

Soru:

Had you been going? 

(gitmekte miydin / gidiyor muydun?)

Had he been going?

Had they been going?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS


Present Perfect Continuous tense, Present Prefect tense ile benzer yerlerde kullanıldığı gibi bazı durumlarda anlam olarak çok farklı durumları da ifade edebilir. 

Cümle yapısı:

“have/has+been+Ving” dir. 

Present Perfect Continuous tense temel olarak geçmişte başlamış ve konuşulan anda devam etmekte olan eylemleri ifade eder. Bu gibi durumlar aynı zamanda Present Prefect tense ile de ifade edilirler. 

Anlamları aynı olan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz: 

They have been living in İstanbul for two years. (Present Perfect Continuous)

They have lived in Istanbul for two years. (Present Prefect)

(İki yıldan beri İstanbul’da yaşıyorlar) 

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:50:19+02:00

TENSES IN ENGLISH

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE
    * Türkçe anlamı geniş zamandır.
    * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır.
    * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO  /  He,She,It = DOES alır, fiil ek almaz. (-es, -ies, -s)
    * Olumlu cümlelerde özneden sonra fiile He,She,It için (-es, -ies, -s) ekleri eklenir. I,We,You,They ek almaz.
    - Fiil “ss,sh,ch,x,o” ile bitiyorsa ‘-es’ eklenir. [kisses]
    - Fiil bir sessiz ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa ‘y’ düşer, ‘-ies’ eklenir. [studies]
    - Fiil bir sesli ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa fiile ‘s’ eklenir. [says]
    - Olumsuz cümlelerde He,She,It’e ‘Does’ eklendiği için yukarıdaki ekleri almaz.
    * Never,Seldom,Rarely gibi zarflar olumsuz anlam taşıdığı için bunların olduğu cümlede Don’t,Doesn’t kullanılmaz.
    
KULLANIMI :
# Her zaman yapılan işleri, alışkanlıkları anlatır.
[I run everyday]
    # Doğal olaylar ve her zaman geçerliliği olan olayları anlatır.
[Water boils at 100 C]
    # Gelecek zaman zarflarıyla kullanılırsa gelecek zaman belirtir.
[The president visits here next month]
    # Şu anı ifade ederken kullanılır.
[Fatih is very exhausted]
    # Atasözleri için kullanılır.
[A rolling stone doesn’t gather moss]
    # Öyküleme yaparken kullanılır.
[Fatih conquers İstanbul in 1453...]
    # Gazete başlıklarında geçmiş zaman belirtir.
[Trabzonspor beats Fenerbahçe]

KULLANILAN SIKLIK ZARFLARI :
    -Always : Her zaman, daima.                
    -Usally : Genellikle.
    -Often : Sıklıkla.
    -Frequently : Sık sık.
    -Sometimes : Bazen.
    -Occasionally : Ara sıra.
    -Rarely : Nadiren.
    -Seldom : Pek az.
    -Never : Asla.
KULLANILAN YAYGIN ZAMAN İFADELERİ :
    -Every (day,week,year,…) : Her (gün,hafta,yıl,…)
    -About (1,2,3,…) times a (day,week,year,…) : (günde,haftada,yılda,…) hemen hemen (1,2,3,…) defa.
    -Now and then : Er geç.
    -From time to time : Zaman zaman.
    -Every other day : Her geçen gün.
    -Almost every (day,week,year,…) : Hemen hemen her (gün,hafta,yıl,…)2) THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe anlamı şimdiki zamandır.
    * Özne + am,is,are + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
    * I = AM , He,She,It = IS , We,You,They = ARE alır.

KULLANIMI :
    # Konuşma anında devam eden işleri anlatır.
[They are painting the house]
    # Gelecekte planlanmış bir durum belirtir.
[We’re going on a holiday next week]
    # Geçici durumlar için kullanılır.
[He’s unemployed these days]
    # Tekerrür eden olaylar için kullanılır.
[She is always losing her eyewear]
    # Konuşanın kararlılığını belirtir.
[You aren’t going anywhere]

SIK KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI :
    -At the moment : Şimdilik
    -At presrnt : Şimdiki.
    -Currently : Halen.
    -Still : Henüz.
    -Now : Şu an.

3) THE SİMPLE PAST TENSE
    * Türkçe anlamı ’di’li geçmiş zamandır.
    * Özne + Fiil [(+ : 2/-ed)(-,? : 1)] + obje şeklinde kullanılır.
    * Sadece olumlu cümlelerde fiil düzenli ise fiilin 2. hali, düzensiz ise fiile ‘-ed’ eklenerek kullanılır.Olumsuz , Olumlu/Olumsuz Soru cümlelerinde “ DID,DIDN’T ” eklenir ve fiilin 1. hali kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte belli bir anda yapılmış ve tamamlanmış işleri anlatır.
[He broke the vase yesterday]
    # Geçmişte birbirini izleyen olaylar için kullanılır.
[He went to İzmir,visited Ephesus and saw the mediterian sea]
    # Geçmişte belli bir süre devam etmiş olayları anlatır.
[He was the prime minister from ’94 to ‘98]
    # Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder.
[He smoked cigarette since ‘96]
    # Bazı cümlelerde ‘did’ Verb(1)’den önce kullanılarak vurgulama yapılır.
[She did fall down]

KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
    -Last (day,week,year,…) : Geçen (gün,hafta,yıl,…)
    -(a week,a month,a year,…) Ago : (bir hafta,bir ay,bir yıl,…) Önce
    -Yesterday : Dün

devamına http://ingilizcekaynaklar.blogcu.com/ingilizce-de-tensler/5069237 dan ulaşabilirsin.

1 2 1