Cevaplar

2012-11-11T20:51:16+02:00

KUTADGU BİLİG (11.yüzyıl)

MutLuluk veren bilgi anlamına gelen bu eserin yazarı Yusuf Has Hacib’dir.Sanatçı eserini 1069 yılında Balasagun’da yazmaya başlamış 1070′de Kaşgar’da bitirip Karahnlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur.
İslam kültürü etkisindeki Türk Edebiyatı’nın edebi değer taşıyan ilk örneğidir.İdeal bir toplumun nasıl yönetilmesi,ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini ve çevresindekilerin ona nasıl nasıl hizmet edeceğini anlatan dini,siyasi,ahlaki,alegorik,ve didaktik bir eserdir.
Mesnevi biçiminde yazılan eserde 6645 beyit 173 dörtlük vardır.Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
Hakaniye Lehçesiyle yazılmış olup Arapça ve Farsça sözcüklere az yer verilmiştir.Aruz ölçüsüyle yazılan ilk Türkçe eserdir.Türk Edebiyatı’nın ilk mesnevi örneğidir.Devlet adamlarına öğüt verdiği için ilk siyasetname örneğidir.Divan Edebiyatı özelliklerini taşıyan ilk eserdir.
Eserdeki Semboller Ve Temsil Ettikleri Kavramlar
Karakterin Adı Karakterin Eserdeki Konumu Karakterin Temsil Ettiği Kavram 
Kün togdı hükümdardır (köni töri) Doğruluk ve adaleti

 

Ay Toldı vezirdir (kut-saadet devlet) mutluluğu ve talihi

Ögdülmış vezirin oğludur (ukuş-bilgi) Akıl ve anlayışı

Odgurmış vezirin kardeşidir (akıbeti,kanaati) Yaşamın sonunu

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:51:17+02:00

Kutadgu Bilig (IPA: [qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]

) (Günümüz Türkçesi ileMutluluk Veren Bilgi) , 11. yüzyıl Karahanlı UygurTürklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser.


11. yüzyılda yazılmıştır.Eserin Genel Özellikleri
  Yusuf Has Hacib yazmıştır. Mesnevi tarzında yazılmıştır. Siyasetname türünün ilk eseridir. Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüzde de kullanılıyor. Türk dilinin Hakaniye (Çağatay) lehçesi ile yazılmıştır. Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.) İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir. Allegorik ve didaktiktir. Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir. 'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir. 18 ayda tamamlanmıştır. 4 soyut kavram üzerine kurulmuştur. Bunlar; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu); Ögdülmiş (Akıl, zeka) Nasıl mutlu olabileceğimizi,hayata nasıl tutunabileceğimizi yazmıştır.
0