Cevaplar

2012-11-11T20:53:58+02:00

Cevap: cumhuriyet dönemi türk edebiyatındaki yapı, tema, dil ve ifade nasıldır


1 Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Yapı

Tema

Dil ve Anlatım

2 Yaptığınız araştırmalardan hareketle uyumsuz tiyatronun ne anlama geldiğini ve özelliklerin sözlü olarak ifade edinizBuna göre Keşanlı Ali Destanı veSokrates Savunuyor adlı tiyatro metinlerinin uyumsuz tiyatronun özelliklerini taşıyıp taşımadığını tartışınız Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte söyleyiniz3- İncelediğiniz tiyatro metinlerini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosun-da işlenen temaları aşağıya yazınız4 Sizce sinema sanatının gelişmesi tiyatroyu olumsuz yönde etkilemiş midir? Tiyatro sanatının sinemadan farklı ve kendine özgü özellikleri nelerdir? Buradan hareketle tiyatronun günümüzün bireysel ve toplumsal sorunlarını yansıtmadaki rolünü ve değerini sözlü olarak ifade ediniz

1 2 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:54:02+02:00
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı Osmanlı Devleti'nin siyasî, askerî ve iktisadî açıdan Avrupa'nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda Avrupa'nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya gönderilmiştir. Avrupa'ya özellikle Fransa'ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri Türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. Değişiklikler önce siyasi alanda görülmüştür. Edebiyat alanında yapılan değişikliklerle belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir edebiyat başlamıştır.Bu dönemlerden biri de Cumhuriyet dönemi edebiyatıdır. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat [1] 'tan kesin hatlarla ayrılmamaktadır. Çünkü Millî edebiyat sanatçıları, Cumhuriyet'in ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet'in ilk elli yılına damgalarını vurmuşlardır. Ancak Cumhuriyet'in ilanıyla çok hızlı bir şekilde yapılan devrimlerle, Türk aydını takip etmekte zorlandığı bir siyasi değişim yaşamıştır. Latin harflerin kabulü, eski yazı ve yeni yazı kargaşası ortalığı karıştırmaya yetiyordu. Böyle bir ortamı, öncekilerden ayırmak için 1923 yılını hala devam eden bir edebiyat döneminin başlangıcı olarak kabul edilir.
1 2 1