Cevaplar

2012-11-11T20:58:24+02:00

unicef 
insan hakları mahkemesi 

2 5 2
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T20:59:15+02:00
ULUSAL KURULUŞLAR İnsan Hakları İnceleme Komisyonu İnsan Hakları Başkanlığı

12.04.2001 tarihli ve 4643 Sayılı Kanunla İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır. İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü

Merkezi Ankara JandarmaGenel Komutanlığı Ek Karargah Binası’nda bulunmamtadır. Başlıca görevleri şunlardır:

1. Çeşitli kanallardan yararlanarak (telefon, faks, mektup, dilekçe, şahsi müracaat vs.) JİHİDEM’ e intikal eden insan hakları ihlalleri ile ilgili şikayet ve müracaatları kabul etmek,

2. Kabul edilen şikayet ve müracaatların insan hakları ihlali kapsamında olup olmadığını değerlendirmek,

3. Bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğu kanıtlandığı takdirde hukuki prosedür 

Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Şube Müdürlüğü

İnsan haklarını, kişinini maddi ve manevi varlığı korumaya yönelik çalışmlarda bulunur.

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Bunun yanında sadece Avrupa Birliği’nin değil, hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin bir organıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi halinde bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli kurallar çarçevesinde başvurabilecekleri bir yargı mekanizmasıdır. Konseye üye olan 47 ülke bulunmaktadır. Türkiye, Rusya ve Azerbeycan bu ülkeler arasındadır.

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi

Avrupa Konseyi çerçevesinde 1987 yılında kabul edilip 1989'da yürürlüğe girmiştir. İşkencenin, insanlık dışı davranışların, onur kırıcı muamelelerin ve cezanın önlenlemesi için Avrupa Sözleşmesi kapsamında oluşturulan bir komitedir. Komite bu sözleşmeye taraf ülkelere yaptığı programlı ya da habersiz ziyaretlerle o ülkelerde işkence ve benzeri uygulamaların olması, olası sivil ya da askeri gözaltı merkezleri, hapishaneler, hastaneler, akıl hastaneleri, göçmen misafirhaneleri gibi tutma yerlerine yaptığı ziyaretler sonucunda hazırladığı raporlar ve bu raporlarda yer alan tavsiyeler yoluyla işkencenin önlenmesi konusunda uluslararası denetim ve işbirliği sağlamaktadır. İşkencenin Önlenmesi Komitesi, diğer taraf devletlerin Komite raporunun yayınlanmasını kabul etmeleri nedeniyle bu kamuoyuna açıklama yapma yetkisini bugüne kadar sadece Türkiye'ye karşı kullanmıştır.

Avrupa Konseyi

1949 yılından beri toplanan, Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür alanlarında anlaşmaları kabul eden, hükümetlerarası bir kuruluştur. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi’ne bağlıdır. Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla 24 Ekim 1945'te kurulmuştur. Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturan bir örgüttür.. Birleşmiş Milletler kendini " Sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı, ekonomik kalkınma, adalet ve güvenliği, amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır..

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Karadağ dahil 192'ye ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

4 4 4