Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T21:03:57+02:00

http://www.frmtr.com/cografya/2644653-izohipsler-ve-ozellikleri.html

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T21:04:06+02:00

 İzohipsler genellikle iç içe çizilen kapalı eğrilerdir. Aynı eşyükselti eğrisi üzerinde bulunan bütün noktaların yükselti değerleri aynıdır. 
* İzohipsler birbirlerini kesmezler. Ancak eğimin çok dik (90° ye yakın) olduğu yerlerde çakışacak kadar yakın geçerler. (Falez, yar, çağlayan) 
* Deniz seviyesini gösteren kıyı çizgisi O m. yükselti değerine sahiptir. Çizilebilecek bütün izohips haritalarında kıyı çizgisinin değeri hep aynıdır, değişmez. 
* .  + sembolleri bir izohips haritasında ya bir dağın en yüksek yerini veya bir çukurluğun en derin yerini gösterir. 
* İzohips sayısı arttıkça, yükselti değeri artar
* Izohips eğrilerin sıklaştığı yerlerde eğim artar, seyrekleştiği yerlerde ise eğim azalır. Egimin fazla olduğu yerlerde  yol kısadır. 
- Akarsuların enerji potansiyelleri, akış hızları, aşındırma gücü fazladır. 
- Kıyı derinliği fazladır, 
- Kıta sahanlığı dardır. 
* İzohips eğrileri akarsuları kaynağın yönünde çıkıntı yaparak keserler. Bu durum akarsuyun akış yönünü bulmayı kolaylaştınr. 
* Bir izohips haritasında kullanılan izohipsin aralık değeri haritanın her yerinde aynıdır, değişmez. 
* Çevrelerine göre çukurda kalan yerler (><) sembolü ile gösterilir. 
* Karşılıklı değerlerin eşit olduğu izohips aralığına "BOYUN" veya "GEÇİT" denir
* Bir izohips eğrisi üzerinde yer alan bütün noktaların yükselti değerleri aynı iken, iki izohips arasında kalan noktaların yükselti değerleri, bir üst ve bir alt izohips değerleri arasındadır. 
* Birbirlerini çevirmeyen komşu iki izohipsin yükselti değerleri aynıdır. 
* Izohipslerin karalar üzerinde birbirine teğet geçmesi o yerde eğimin 90° olduğunu gösterir. Karalar üzerindeki böyle yerlere "Yar" veya "Uçurum" denir. 
* Bir akarsuyun iki tarafındaki izohipslerin yükselti değerleri aynıdır. 
* Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler "V" şeklini alırlar. Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler kaynak tarafına doğru girinti yaparlar. 
* Akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yapması delta oluşumunu gösterir.

2 4 2