Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T21:43:05+02:00
Tüm madde dört halden birinde bulunabilir Bunlar katı, sıvı, gaz, ve plazmadır Maddenin
her bir hali özel bir takım özelliklere sahiptir Bir katının belli bir şekli ve hacmi vardır Buz bir
katıdır Tuz, aluminyum ve karbon diğer katı madde örnekleridir
Bir sıvı belli bir şekle sahip değildir Bir cam bardağa su doldurduğumuzu düşünelim Su
içinde bulunduğu kabın şeklini alır Su, civa ve benzin sıvı örnekleridir Sıvıların belli bir hacmi
vardır
Bir gazın belli bir şekli ve hacmi yoktur Bir balona hava dolduralım Sıkıştırmak suretiyle balonun
şeklini değiştirebiliriz Uygulanan kuvveti artırmak suretiyle balon, çeşitli yönlere
doğru şekil alabilir Hava yeni bir şekli kaplar Bir balondan havanın kaçmasına imkan verirseniz,
havanın hacmi artış gösterir Daha küçük bir hacme gazı pompalamak suretiyle
sıkıştırmak mümkündür Hava gibi bir gaz daima içinde bulunduğu kabın şeklini alır Basket
topu içindeki gaz ne gibi bir şekil alır?
Maddenin dördüncü hali olan plazma sadece yüksek sıcaklıklarda meydana gelir Güneşin
- 35 -
yüzeyi plazma halindedir Plazma, bir gazın sahip olduğu özelliklerin bazılarına sahiptir Ancak,
bir gazdan farklı olarak plazma elektrik yüklüdür Bilim adamları maddenin bu hali üzerinde
hâlâ çalışmaktadırlar Sadece plazma halinde bulunan nükleer reaksiyonlar vardır
Bu reaksiyonlar önemli bir enerji kaynağı olabilir Bu enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilir

Gazlar

Gazlarla ilgili çalışmalar gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle yakın çarpışmalar hariç aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir Bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır Ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek kimi katı ve sıvıların niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz Sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz Katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir Ancak sıvılarla ilgili basitleştirme faktörleri azdır; sıvılarda moleküller arası etkileşimler oldukça kuvvetli olup bunlar belirli bir hacim kaplarlar Bu özelliklerinden dolayı katılara fazla gazlara daha az benzedikleri söylenirken kolaylıkla akmaları ve bulundukları kabın şeklini almaları özelliklerinden dolayı da gazlara benzemektedirler Bu yüzden sıvı hali gaz ve katı hal arasında kabul etmek mantıklıdırSıvılar 


Sıvılar yoğunlaşmış gazlar ya da düzensiz katılar olarak düşünülebilirler Sıvı hal tanecikler arasındaki çekme ve bu parçacıkların kinetik enerjilerine bağlıdır Çekim kuvvetleri sıvıyı belirli bir hacimde tutar ve kinetik enerjide parçaların hareketliliğini sağlar Dolayısıyla bu hareket sıvıya akışkanlık sağlar Sıvılar ve gazlar akışkanlık kohezyon ve bulundukları kabın şeklini alma özelliğini paylaşırlar Sıvıların çoğunluğu oda sıcaklığında moleküler haldedir 
Bir damla sıvı bir yüzey boyunca film halinde yayılırsa bu sıvının yüzeyi ıslattığı söylenir Bir sıvı damlasının bir yüzeyi ıslatması ya da yüzey üzerinde küresel biçimde kalması iki zıt kuvvetin büyüklüklerine bağlıdır Bunlar kohezyon ve adezyon kuvvetleri dır Benzer moleküller arasındaki kuvvetlere kohezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlere ise adezyon kuvvetleri denir Kohezyon kuvvetleri baskınsa damla biçimini korurAdezyon kuvvetleri sayesinde de yüzey ıslanır Suyun temizlik aracı olarak kullanılmasının nedeni de budurDeterjan katılarak ise hem yağ temizler hem de yüzey gerilimi düşürülür Yüzey geriliminin düşmesi damlanın film halinde yayılması için gereken enerjinin azalması demektir Suyun yüzey gerilimini düşürerek kolayca yayılmasını sağlayan maddelere ıslatma maddeleri denir 

Viskozite: sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir Ayrıca sıvıların buhar basınçları da vardır 
Sıvıların Buharlaşması: Belli bir sıcaklıkta moleküllerin hızları ve dolayısıyla kinetik enerjileri birbirine eşit değildir ve biz ortalama değerleri kullanırız Kimi moleküller moleküller arası çekim kuvvetlerini yüksek kinetik enerjilere sahiptirler ve bunlar sıvıdan kurtulabilirler Moleküllerin bu şekilde sıvı yüzeyinden gaz yada buhar haline geçmesine buharlaşma denir Bir sıvının buharlaşma eğilimi sıcaklık arttıkça artar ve moleküller arttıkça azalırBelirli bir miktar sıvıyı sabit sıcaklıkta buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarına buharlaşma entalpisi denir 


Buharlaşma endotermik bir olay olduğundan Hbuhar her zaman pozitiftir Bir gaz yada buharın sıvıya dönüşmesine yoğunlaşma denir Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir Ekzotermik bir olaydır 

Sıvı ile dinamik denge halinde bulunan buharın yaptığı basınca buhar basıncı denir Buhar basıncı yüksek sıvılara uçucu buhar basıncı yüksek sıvılara da uçucu olmayan sıvılar denir Bir sıvının uçucu olup olmamasını moleküller arası kuvvetlerin büyüklüğü belirler Bu kuvvetler azaldıkça uçuculuk artar Buhar basıncının sıcaklıkla değişimini gösteren grafiğe buhar basıncı eğrisi denir Buhar basıncı sıcaklıkla artar Sıvılar kaynama noktasına sahiptirler 

Bazı sıvılar arsında hidrojen bağları oluşur Bu bağ gaz fazında oluşmaz Su buharında mesafe fazla olduğu için çekim gücü azalır Sıvı ve katı halindeki hidrojen bağı su moleküllerini bir arada tutar Bu nedenle su diğer sıvıların aksine donduğunda hacmi artar Su sıcaklığı 0oC dan +4 oC a çıktığında hidrojen bağı kırılır ve moleküller arası uzaklık azalır +4 oC nin üstünde kinetik enerji artar moleküller saçılır ve viskozite düşer Su molekülünde paylaşılmamış elektron çifti zayıf protonlar tarafından çekilir  
0