Cevaplar

2012-11-11T21:57:31+02:00

Beyit sayısının çok olması yüzünden, aruzun hangi bahrinden olursa olsun, mesnevîde daima kısa kalıplar kullanılmıştır. Bu kalıplan şöyle sıralayabiliriz: 

1. ..-/.-./... : Mefâ'îlün/mefa'îlün/fa'ûlün 
2. -/.-.-/.- : Mefûlü/mefâ'ilün/fa'ûlün 
3. ..../..../... : Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/Fâ'ilün 
4. ..--/..--/..- : Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün 
(-.--) (-) (Fâ'ilâtün) (fa'lün) 
5. ..-/.-.-/..- : Fe'ilâtün/mefâ'üün/îe'ilün 
(-.--) (--) (Fâ'ilâtün (fa'lün) 
6. -..-/-..-/-.- : Müfte'ilün/müfte'ilün/fa'ilün 
7. .--/.--/.--/.- : Fa'ûlün/fa'ûlün/fa'ûlün/fa'ûl 


Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Şeyyâd Hamza Yusuf u Züleyhâ Yunus Emre Risâletü’n Nushiyye Âşık Paşa Garîbnâme Ahmed-i Dâ’i Çengnâme Süleyman Çelebi Mevlid Şeyhî Husrev ü Şîrîn’i ve Harnâme’si0