Cevaplar

2012-11-11T22:02:13+02:00

Hücrede kromozom sayısının yarıya indirgenmesi amacıyla yapılan bölünmeye denirEğer böyle bir bölünme olmasaydı, bir türdeki bireylerin kromozom sayısı her yeni kuşakta bir kat artacaktı Kromozom sayısının sabit kalması, böyle bir bölünmenini canlıların, canlıların gametlerinin oluşumu sırasında oluşması ile olasıdır


1 1 1
2012-11-11T22:02:58+02:00

Hücrede kromozom sayısının yarıya indirgenmesi amacıyla yapılan bölünmeye denirEğer böyle bir bölünme olmasaydı, bir türdeki bireylerin kromozom sayısı her yeni kuşakta bir kat artacaktı Kromozom sayısının sabit kalması, böyle bir bölünmenini canlıların, canlıların gametlerinin oluşumu sırasında oluşması ile olasıdır Gametlerin kromozom sayısı, mayoz bölünme ile yarıya inmiştir Yani ( n ) kromozom taşırlar ( n ) kromozomlu yumurta ve sperm hücreleri döllenme ile birleşerek ( 2n ) kromozomlu zigotu oluşturur Zigot da mitoz bölünmelerle çoğalıp ( 2n ) kromozomlu bireyleri oluşturur Bu bireylerin vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı anadan, yarısı da babadan gelmiştir Böylece kromozom sayısı aynı türde sabitliğini korumuş olur Gametler, mitoz bölünme sonucu oluşsalardı, birleşmeden sonra oluşan zigotta, kromozom sayısı iki katına çıkacak ( 4n ) ve türe özgü kromozom sayısı korunamayacaktı0