Cevaplar

2013-09-14T19:17:22+03:00
1: Bir (ayns)
2: İki (Svay)
3: üç (dray)
4: Dört (fi: ir)
5: beş (beş)
6: altı (Zek)
7: yedi (zi: am)
8: sekiz (AHT)
9: neun (no: yn)
10: On (seiyn)
11: on (on)
12: oniki (zvölf)
13: on üç (drayseiyn)
14: on dört (fi: ırseiyn)
15: on beş (fünfseiyn)
16: on altı (zeksseiyn)
17: Seventeen (zibseiyn)
18: on sekiz (ahtseiyn)
19: on dokuz (noynseiyn)
20 :zwanzig (svansig)

21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=yirmi bir)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=yirmi iki)
23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=yirmi üç )
24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=yirmi dört)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=yirmi beş)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=yirmi altı)
27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=yirmi yedi)
28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=yirmi sekiz)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=yirmi dokuz)
30 : dreißig (draysig)

31 : einunddreißig (ayn und draysig)
32 : zweiunddreißig (svay und draysig)
33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)
34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)
35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)
36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)
37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)
38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)
39 : neununddreißig (noynunddraysig)

40: vierzig
1 5 1