Cevaplar

2013-10-21T20:57:10+03:00
SORU: Aşağıda Osmanlı Devleti' nin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörlerden bazıları verilmiştir. Örnekten yola çıkarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Padişahın Özellikleri= İyi eğitim almış, yetenekli, adaletli ve teşkilatçıydılar. ( verilmiş bu zaten Osmanlı Devleti' nin Beyliklere karşı Tutumu= Beyliklerle savaşmamış, onlarla dostluk kurup onların desteğini almışlardır.

Ahilerin Desteği= Hem maddi hem manevi olarak Osmanlı Devleti' nin gelişmesinde katkıda bulunmuşlardır.

Anadolu' nun Siyasi Durumu= Anadolu' da siyasi birlik yoktur. Küçük büyük pek çok beylik vardır. 

Adaletli ve Hoşgörülü Politika= Fethettiği bölgelerdeki halka adil ve hoşgörülü davranarak sınırlarını genişletmiştir.

Bizans' ın ve Balkanların Siyasi Durumu= Siyasi birlik yoktur. Taht kavgaları vardır, mezhep çatışmaları vardır.

Bu kadar ağacın dallarındaki yapraklara yazacaklarımız. Şimdi sıra sizde, bu yazdıklarımı oraya nasıl sığdırabiliriz?)

Yardımcı olmuşsam sevinirim arkadaşlar.
Sayfa 17;

SORU: Osmanlı Devleti' nin Balkanlarda uyguladığı isyan siyasetinin amacını, gerekçesini ve yöntemlerini aşağıdaki tabloya yazınız.

AMACI: Fethettiği yerleri Türkleştirmek, islamlaştırmak ve kalıcı olmak.

GEREKÇESİ: Kalıcı olmak.

YÖNTEMİ: İskan Siyaseti. 

Umarım Yardımcı Olmuşumdur :)
2 5 2