Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-11T23:37:56+02:00

1)Bilgi nasıl oluşur?

-Bilgi kavrama ve çıkarım yapma sonucunda oluşur.

2)Neden birden fazla bilgi türü vardır?

-Doğal, sosyal hayat ve insan çok yönlü varlıktır. Bu varlıkların her yönden açıklanması, doğru bilgi elde edilmesi için birden fazla bilgi türüne ihtiyaç vardır.

3)Gündelik bilgi nasıl bilgidir?

-Gündelik bilgi düzensiz bilgidir. Sistemli ve bilimsel değildir. Bununla birlikte gündelik bilgilerden her zaman yararlanılabilir.

4)Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu neye dayanır ve neyi kolaylaştırır?

-Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır ve günlük hayatı kolaylaştırır.

5)Teknik ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?

-Tekniğin ilerlemesi bilimi ilerlettiği gibi bilimin ilerlemesinde tekniği ilerletir.

6)Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?

-Sanatçı terimlerin yanında sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır, özeldir.

7)Bilimsel bilginin özeliklerini belirtiniz.

*Nesneldir. Bilimsel bilgi tutarlıdır.

*Aklın ve akıl ilkelerinin ürünüdür.

*Yöntemli bir bilgidir.

8)Formel bilimler nedir?

-Düşüncenin biçimi ve tutarlılığı ile ilgilenen mantık ve matematik gibi bilimlere formel bilimler denir.

9)Doğa bilimleri nedir?

-Doğadaki olayları konu alan fizik, kimya, jeoloji, astronomi ve biyoloji gibi birimlere denir.

10)Doğa kanunları nasıl elde edilir?

-Doğa bilimleri önce doğadaki çok karmaşık olayları deney ve gözlemle inceler, sonra tümevarım yoluyla çıkarımlar yaparak genel geçerli doğa kanununu elde eder.

11)İnsan nedir?

-Tarihteki ve toplumdaki olayları değişik ortamlarda çeşitli yönleriyle anlaşılmaya çalışan varlıktır.

12)İnsan bilimleri nelerdir?

-Tarih, psikoloji, antropoloji, sosyoloji

13)Felsefenin amacı nedir?

-Felsefenin amacı; Ön yargısız, güvenilir, iyi temellendirilmiş ve tutarlı bilgi elde etmektir.

14)Felsefe bilgisi hakkında kısaca bilgi veriniz?

-Felsefe bilgisi; Varlığı parçalara ayırmadan bütünlüğünü koruyarak elde edilen bir bilgidir. Bu bilgi nesneleri ve evrenin tümünü açıklamaya çalışır.

15)Felsefe bilgisinin özelliğini yazınız?

* Tutarlı ve sistemli bir bilgidir.

* Sentezci bir bilgidir.

* Zihnin ilgisini ve akıl gücünü inceler.

16)Felsefe bilgisinin genel geçerli olmayışının sebebi nedir?

-Felsefe bilgisi insan zihninin problemlerini ele aldığı ve onlara aklın evrensel ilkelerine göre çözüm aradığı içindir.

17)Felsefe ile bilim arasındaki ortak özellikler nelerdir?

* İkisi de insan ürünüdür.

* İkisi de zihne ve akıl ilkelerine dayanır.

* İkisi de yeni bilgi peşindedir.

* İkisi de şüphe ile başlar.

* Her ikisi de hazır bilgi ile yetinmez.

18)Felsefe ile bilim arasında amaç bakımından nasıl bir yakınlık ve benzerlik vardır?

-Her ikisi de hazır bilgi ile yetinmez, yaratıcı ve eleştirici bir yaklaşımla doğruyu arar.

19)Felsefe bilimlerden hangi amaçla yararlanır.?

-Felsefe bilimlerin hepsinin ortaya koyduğu bilgilere dayanarak yükselir. Bilim Felsefeye ufuk açar, yeni bir boyut katar.

20) Bilim felsefeden hangi açılardan yararlanır?

- Felsefe bilimlerin verilerini deney dışında yorumlar. Bilimler arası eş güdümü sağlar

buna benzer işte . :)

1 5 1