Cevaplar

2012-11-12T10:27:01+02:00

a) Maddi kültür öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.

b) Manevi kültür öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. 

Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler. Aynı şekilde kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır. Kültürün bu öğeleri bir toplumun diğer toplumlardan nasıl ve nerede ayrıldığını belirler.

Bir kültür ne kadar gelişken ve yaygın olursa olsun bir başka kültürden üstün sayılamaz. Hangi amaçla olursa olsun kültürler arasında gelişmiş-gelişmemiş, ilerici-gerici değerlendirmesi yapılamaz. Kültürler üstlük altlık ilişkisine sokulamaz.

0
En İyi Cevap!
2012-11-12T10:27:27+02:00

oyunlarımız kahve makinaları gelinn sandıkları gelini evinden alma şekli halk oyunları vb. nesne ve gelenekler değişti.

1 5 1