Cevaplar

2012-11-12T12:41:10+02:00

Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar,
referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American
Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı,
yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken
Türkçeye uyarlanmış ve APA‟nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar
şunlardır:
- Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve
Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.
- Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12
Kasım) yazılmalıdır.

1 5 1
2012-11-12T12:59:18+02:00

megaamper MA ile gösterilir......

0