Cevaplar

2015-09-27T14:00:22+03:00
How much does a Mercedes car cost?
Bir mercedes arabanın fiyatı nedir?How much happiness does success bring?
Başarı ne kadar mutluluk getirir?How much money do you have?
Ne kadar paran var?How much money do you spend for a holiday in Antalya?
Antalyada bir tatil için ne kadar para harcarsın?How much do you like your mother?
Anneni ne kadar seviyorsun?How much does your suitcase weight?
Çantanın ağırlığı ne kadar?
How many brothers does he have? (Onun kaç erkek kardeşi var?)
He has two brothers. (Onun iki erkek kardeşi var.)
How many trees do you see in the garden? (Bahçede kaç ağaç görüyorsun.)
I see eight trees in the garden. (Bahçede sekiz ağaç görüyorum.)
İkinci şekilde, ?how many? soru kelimesinden sonra çoğul nesne ve sonrasında ?to be (are / were)? fiili kullanılır. Daha sonra edat öbeği ya da zarf ilave edilerek soru cümlesi ifade edilmiş olur.How many days are in a year? (Bir yılda kaç gün vardır?)
Three hundred and sixty-five days are in a year. (Bir yılda üç yüz altmış beş gün vardır.)
How many officers are in the room? (Odada kaç subay var?)
Six officers are in the room. (Odada altı subay var.2 3 2