Cevaplar

2012-11-12T14:39:39+02:00

http:

//www

.dersizlesene.com

burada var kolay gessin

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-12T14:41:20+02:00
“Bir Edebiyat tarihçisi yaz tatilinde gittiği bir yerde; o yörenin sanatçısına ait bir türkü dinliyor. Daha da inceleyince söz konusu sanatçının eserlerde bulunmayan türkülerine rastlıyor. Bu türküleri derleyerek bir eser yayınlıyor.” Yukarıdaki metinden hareketle Edebiyat Tarihi’nin kapsamını inceleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Din” Edebiyatın dönemlere ayrılmasında nasıl etkilidir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Batı Medeniyeti” Türk edebiyatını etkilerken hangi türlerde kendini  nasıl hissettirmiştir?

 

 

 

 

 

 

 

4.  Aşağıdaki tabloda millet – destan eşleşmesi yapılmıştır. Buradan hareketle destan – millet kavramını yorumlayınız.

NİBELUNGEN                                                        

ALMAN                                                                  

İGOR

RUS

ŞEHNAME

İRAN

 

 

 

       5.Türk Destanlarında geçen mitolojik öğelerin kaynakları nedir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

6. Oğuz Kağan düzenlediği şölenden sonra “ Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun!” der. Bu cümle bu destanın hangi idealini yansıtır? Yorumlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

7. İzlediğiniz Truva filmindeki “Aşil” ile “Oğuz Kağan” ı karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Yapay Destan ile Doğal Destan’ı karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

Sözlü edebiyat …………………….. dönemde oluşmaya başlamıştır. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun  hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine……………………….. denir. Ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlere İslamiyet’ten önceki dönemde ……………, Halk Edebiyatında……………… , ……………………….......................... ise mersiye denir. Şu Destanı ………………….. Türklerine aittir.

 

 

10. Aşağıdaki yargıları (D) ve (Y) olarak değerlendirin.     

a.      Göktürk alfabesi milli bir özellik gösterir. (…..) b.      Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere sözlü edebiyat döneminde kopuz adı verilir.(….) c.       Türklerin çıkardığı ilk özel gazete Takvim-i Vakaye’dir.(….) d.       Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.(….) e.       Hayat Ağacı miti Uygur destanlarında görülür.(…..)

 

2 5 2