1)KÜTLE NEDİR NE İLE ÖLÇÜLÜR?

2)AGIRLIK NEDİR NEİLE ÖLÇÜLÜR?

3)SKAREL BÜYÜKLÜK NEDİR? ÖRNEKLE AÇIKLAYINIZ.

4)VEKTÖREL BÜYÜKLÜK NEDİR? ÖRNEKLE AÇIKLAYINIZ.

5)FİZİGİN ALT ALANLARI NELERDİR?

6)MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

7)MADDDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

8)GÖZLEM NEDİR?NİCEL VE NİTEL GÖZLEM NEDİR?

9)MADDE NEDİR?KAÇ HALDE BULUNUR?

10)SICAKLIK NEDİR?NE İLE ÖLÇÜLÜR?

11)TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?DONMA VE KAYNAMA NOKTALARINI YAZINIZ.

2

Cevaplar

2012-11-12T15:43:41+02:00

1)Kütle terazi,veya dinamometre ile ölçülür 

Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir.

sıcaklık ıcaklık , bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.Dinamometre ile ölçülür diğerlerini bilmiyorum :(

0
En İyi Cevap!
2012-11-12T15:49:16+02:00

1-Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denirEşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur.
Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır
Kütle madde miktarı ile ilgili bir özelliktir. m sembolü ile gösterilir.
Ağırlık ve kütle kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Ağırlık gezegenin maddeye uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Kütleleri eşit olan cisimlerin farklı gezegenlerde ağırlıkları eşit olmayabilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür ağırlık ise dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür.Ağırlık Dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton’dur. “N” ile gösterilir.

3-Sadece bir sayı ve bir birim ile belirtilen uzunluk, kütle, zaman gibi büyüklüklere skaler büyüklükler denir.

Günlük hayattan bir örnek ile anlatmak gerekirse; örneğin bir otomobilin saatte kaç kilometre yol katettiğini belirten büyüklüğe “sürat” denir. Bu büyüklük yönden bağımsız, yani “skaler” bir büyüklüktür ve km/saat birimiyle, örneğin 60 km/saat olarak belirtilir.

4-Vektörel büyüklükler ise, bir sayı ve bir birim yanında yönü de olan büyüklüklerdir. A'dan B'ye 2saate gitmek vektörel bir büyüklüğü ifade eder.ölçülen büyüklüklerin bazılarındaki sayısal değer ve birim bazen bu veriyi anlamak için yeterli değildir Bu büyüklüğün yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve doğrultusu da önem kazanır Örneğin; “Araba Ankara’dan İstanbul’a doğru saatte 90 km/sa hızla hareket ediyor” cümlesinde aracın yönü, doğrultusu ve hızı gibi kavramlar bilinmesi gereken değerlerdir

 

5- Mekanik,Optik Fizik,Katı Hal Fiziği,Elektrik,Termodinamik,Manyetizma,Atom Fiziği,Nükleer Fizik


6-Bunlar; Tanecikli yapısı, gözenekli yapısı, hacmi, kütlesi, eylemsizlik, ağırlık.


7-Bu ayır edici özellikler, fiziksel , kimyasal, biyolojik, nükleer...


8-Araştırmada veri ve bilgi toplama metodlarından biri.

Nitel gözlem: Ölçü araçları kullanılmadan,NEDİR sorusuna duygu organlarıyla cevap verilen gözlem biçimidir.İndikatörlerde kullanılır. Gözlem çalışmaları, gerçekleştiği ortama göre laboratuvar gözlemi ve doğal ortam gözlemi olarak iki gruba ayrılır.

Nicel gözlem: nesnel, herkesçe aynı olan, ölçmeye dayanılarak yapılan ve sonucu rakamsal olarak belirten bilimsel gözlemlerdir. mesela, ısıtılan su 100 derecede kaynar dediğimizde bu nicel bir gözlemdir.

 

9-Madde:Madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:

1)Katı:Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnekemir,Tahta,Buz birer katı örneğidir.
2)Sıvı:Sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.Örnek: Su.benzin,alkol 
3)Gaz: Maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.Hava,Karbondioksit,oksijen birer gazdır.


10-Bir maddenin, bir molekülünün ortalama kinetik enerjisi.Sıcaklık termometre ile ölçülür.


11-1. Digital termometre
2. Civalı termometre
3. Alkollü termometre

 

Donma Noktası:Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.
Kaynama Noktası: Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.


NOT:CEVABIMI EN İYİ YAPARSAN SEWİNİRİM. BU ARADA 2'Yİ ATLADIM ÇÜNKÜ 1 VE 2. SORUYU KAPSIYOR!

1 5 1