Cevaplar

2012-11-12T15:56:03+02:00

Ülkemizde lojistik sektörü son yıllarda gelişme
gösteren genç bir sektördür. Türkiye, lokasyon
olarak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa
arasında bir aktarma merkezi oluşturmasından
kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite
tarafından lojistik üssü olma iddiası veya ideali ile
tanımlanmaktadır.Lojistik firmaları arasındaki
rekabet sadece yurt içinde değil yurt dışındaki
firmalar ile de olmaktadır.
Ekonomik koşulların değişkenliği ya da belirsizliği
ile karakterize edilen dönemler ve özellikle krizler,
sektördeki firmaları farklı yönlerden etkilemiştir.
Sektörün geleceğine ilişkin öngörüler arasında
Lojistik hizmet sağlayıcılarının da önümüzdeki
dönemleri tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile
geçirecekleri, dış kaynak kullanımının süreceği,
yabancı sermaye girişleri, sektörden çekilmeler vb.
önemli gelişmelerin yaşanabileceği beklentisi
bulunmaktadır.
Bu makalede son yıllarda Ülkemizde lojistik
sektörünün yükselen başarıları, gelişme potansiyeli
ve rekabet vizyonu, yönetici görüşlerini de
kapsayan bir çerçeveden ele alınmaktadır.

0
2012-11-12T15:56:04+02:00

HABER MERKEZİ 
İhracatın geliştirilmesi, Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve ihracat ile lojistik sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde ‘Lojistik Konseyi’ oluşturuldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin başkanı olduğu TİM Lojistik Konseyinde; TİM, İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Gümrük Müşavirleri Dernekleri (GMD) ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nden (DTD) temsilciler bulunuyor. Konsey toplantılarında Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı da yer alıyor. 

Hedef dünyada ilk 10’a girmek 

Konsey tarafından hazırlanan ‘Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi’, Ekonomi Bakan’ı Zafer Çağlayan’a sunuldu. Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan Çağlayan, Türkiye’nin lojistik sektörünün önemini son 10 yılda kavradığını belirterek, “Dünya lojistik sektörü sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz” dedi. Çağlayan, 2012 yılı itibariyle Türkiye’nin dünya sıralamasında 27’inci olduğunu söyleyerek, sektörün tüm dünyada yıl sonu itibariyle 4.5 trilyon dolarlık büyüklüğe erişeceğini belirtti.  Çağlayan, TİM bünyesinde oluşturulan konseyin, ihracatçı, lojistik sektörü ve kamu arasında bir eşgüdüm yarattığın da sözlerine ekledi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında hazırlanan strateji belgesinin önemli bir açığı kapatacağını söyledi. “TİM Lojistik Konseyi olarak ülkemizin lojistik master planına hazırlık olmak üzere ‘Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi’ hazırladık ve sayın bakanımıza sunduk” diye konuşan Büyükekşi, lojistiği bir bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasına da dikkat çekti. 

TİM Lojistik Konseyi’nin Amaçları 
* Konsey’in temel amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lojistik politika, program ve planlar oluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler sunmak, uygun projeler hazırlamak ve uygulanmasını temin etmek. 
* Dış ticarette lojistik hizmetlerinin üretim ve dış ticaret politikaları ile uyumlu olarak, dış ticaret maliyetlerinin düşürülmesine ve ihracatta etkinliğin artırılmasına hizmet edecek şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak. 
* Türkiye’nin Doğu - Batı ve Kuzey - Güney ticaret akımlarında lojistik merkez konumuna yükselmesini teminen politika, program ve uygulama planları geliştirmek ve hayata geçirilmesini temini amacıyla çalışmalarda bulunmak.  

0