Cevaplar

2012-11-12T16:42:36+02:00

hangsi vatandaşılk görevidir değildir. gibi....

şu şu yönetim monarşik mi laik mi demokratik bir yönemtim midir  gibi....

0
2012-11-12T16:44:38+02:00

1- Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sağlık Hakkı

b) Eğitim Hakkı

c) Özel hayatın gizliliği hakkı

d) Yaşama Hakkı

2-  İnsanla birlikte, insanın çevresini oluşturan diğer canlı ve cansız varlıklar da değerlidir, dolayısıyla onlara karşı da duyarlı olunması gerekir.

Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

a) Çevre daima insandan önemlidir

b) Varlığın değeri çevreye olan faydasıyla ölçülür

c) İnsan yaşadığı çevreyle beraber bir bütündür

d) Cansız varlıklardan önce canlı varlıklara önem vermeliyiz

 

3-Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

a) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. – Cicero

b) Her insan bir dünyadır.” – Herbert

c) İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür  – Leibniz

d) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. – Friedrich Holderin

4- “İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir.”  Sigmund Freud ‘un verilen sözünden hareketle insanın hangi özelliğe sahip olduğuna ulaşılabilir?

a) Ders çıkarabilme        b) Çalışabilme       

c) Kültür oluşturma       d) Konuşabilme

5- “İnsan çok yönlü bir varlık olup bölünmez bir kişiliğe sahiptir. İnsan; düşünen, düşündüklerini açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal çevrede yaşayan bir varlıktır. Yaşadığı çevreyi geliştirmek, bu çevrenin yönetim ve işleyişine katılmak ister. Dinsel inançları olan ve buna göre hareket etmek isteyen bir yapıdadır.

Buna göre insanlarla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

a) Çevrede olup bitenlere duyarsız kalamaz

b) Çevrede meydana gelen sorunlara çözüm arayışı içindedir

c) Çeşitli ihtiyaçları olan bir yapıdadır

d) Birliktelikten çok yalnız yaşamaya çalışan bir varlıktır

6- Endonezya’da meydana gelen depremde ilk olarak yardıma koşan ülkelerin başında da Türkiye gelir; Yunanistan’da meydana gelen yangında ilk yardıma koşanların başında da Türkiye gelir.

Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki değerlerden en çok hangisine değer verdiğini gösterir?

a) Adalet                       b) Sevgi                     c) Dayanışma                    d) Eşitlik

7-Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.

Buna göre;

I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır

II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir

III. Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

a) Yalnız I                        b) I ve III                    c) I ve II                    d) II ve III

İfadeler Benzer Farklı İlgilerimiz   ü    Yeteneklerimiz   ü    Fiziksel Özelliklerimiz   ü    Giyim tarzımız   ü    Parmak İzimiz   ü   

 

 

 

 

8- Yukarıda verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Her birey özeldir

 b) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler

 c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir

 d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz               

 

9-   Bir toplumda yaşayan bireyler;

- Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,

- Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor,

- İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,

Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?

a) Toplumsal dayanışmanın

b) Ekonomik ve sosyal kalkınmanın

c) Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin

d) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın

10- Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler
b) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan
c) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

d) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

 

4 5 4