Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-12T17:17:08+02:00

çekimli fiil: fiil kökü+ zaman eki / kip + kişi ekinden oluşur 

örnek olarak : eve geliyorlar (gel(mek)+yor+ lar)

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-12T17:19:03+02:00

1)Dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. İkinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır.  

 

Fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler.  

Dilimizdeki fiil çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

1-Zaman ve şekil ekleri (haber ve dilek kipleri)
2-Şahıs ekleri
3-Soru eki
4-Ek-fiil

2)Türkçede sözcükler, hecelerine göre değil aldıkları eklere göre çözümlenirler. Kelime tahlilinde önce sözcüğün kökü bulunur, daha sonra ise kelimenin sonuna gelen ekler sırasıyla belirlenir. Burada dikkat etmek gereken ikinci bir husus, Türkçe sözcük çekiminde asla çekim ekinden sonra yapım eki gelmeyişidir. Bu aşamada Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre adlandırma yapılır.

Aşağıda birkaç sözcüğün çözümlenmesi örnek olarak gösterilmiştir.

Bakışıyoruz: bak-ış-ı-yor-uz
-bak: fiil kökü
-ış: fiilden fiil yapım eki
-ı: yardımcı ses
-yor: şimdiki zaman eki
-uz: birinci çoğul şahıs eki

3)


Ana düşünce Cümlesinin İşlevi ve Nitelikleri

Ana düşünce cümlesi, anlatacaklarımızı bulma işini kolaylaştırır. Yazıya birlik, bütünlük kazandırır. Çünkü yazının örgüsü, ana düşünce cümlesi üzerine kurulur. İyi bir ana düşünce cümlesinde şu nitelikler bulunur:

 

* Ana düşünce cümlesi konu değil, düşünce belirtmelidir.


Örnek:

"Yaban romanı" ==>Konu ama ana düşünce cümlesi değil.

"Yaban, köy ve köylü sorununa parmak basan gerçekçi bir romanımızdır." ==> Ana düşünce cümlesi


* Ana düşünce cümlesi, açık ve özlü olmalıdır.

4)Yardımcı Düşünce

1. yan düşünce olarak da adlandırılır.

2. bir yazıda ya da yapıtta ana düşüncenin açıklanmasına, geliştirilmesine hizmet eden, ana düşünceyi çeşitli açılardan destekleyerek besleyen düşüncelerdir.

yardımcı düşüncelerin sayısı ve içerikleri ana düşüncenin kapsamına göre değişir. konu çok geniş olarak ele alınacaksa yardımcı düşüncelerin sayısı da artar. yardımcı düşünceler yazılırken her biri ayrı paragraflarda ele alınır. yardımcı düşüncelerin alt düşünceleri varsa onlar da paragraflar hâlinde düzenlenir.

aşağıda aziz nesin'in "mizah" konusunu içeren yazısı vardır. 

bütün dillerde, sözcükler mizahı (gülmece) birbirinden az çok ayrımlı olarak anlatsalar da şu anlayışta hepsi birleşirler: mizahta gülme vardır, gülme olmayan şey mizah olamaz. ancak bu gülmenin oranı, kasıkları çatlayıncaya dek, katılırcasına gülmekten, bıyık altından gülmeye, gülümsemeye, belli belirsiz gülümsemeye (la jokond gülümseyişi), gözlerinin içi gülmeye, dıştan hiç belli edilmeden içten gülmeye dek değişir; ama hepsi de mizahın kapsamı içine giren, mizahın konusu olan gülmedir. 

gülmecenin değişik türlerde oluşu, ayrı toplumların ayrı koşullarda bulunmasından, aynı toplumda da ayrı sınıfların bulunmasındandır. 

komik, hayatın her aşamasında vardır; çünkü nerede yaşam varsa orada karşıtlık vardır ve nerede karşıtlık varsa orada komik vardır. 

yazının ana düşüncesi "mizahın işlevi"dir. yardımcı düşünceler ise; mizahın kaynağının gülme olduğu, gülmecenin de ayrı toplumlarda ayrı koşullarda oluşmasından dolayı çok çeşitli olduğu, hayatın her aşamasında mizahın olduğudur.

 

0