Cevaplar

2012-11-12T17:22:23+02:00

kip :bir dilbilgisi terimidir. Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçede bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır: Haber veya bildirme kipleri, dilek kipleri olarak ikiye ayrılır


0
2012-11-12T17:24:41+02:00

kip : Fiillerde zaman şahıs veya dilek bildiren ek almış biçimlerineKİP denir.

fiil kökü :hareket anlamı taşıyan sözcüklerdir.
sus–, sev–, üz–, kaç–, çalış–, kork–, çürü–, işit–, ört–, kok

zaman eki : Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.

kişi eki : Fiillere gelerek hareketin hangi kişi tarafından yapıldığını belirten eklerdir.
Kişi eki, kip ekinden sonra gelir.

teşekkür edersen sevinirimm

0