Cevaplar

2012-11-12T18:21:59+02:00

Bir cismin ağırlığının uygulama noktasına o cismin ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G harfi ile gösterilir. Bazı geometrik şekilli türdeş cisimlerin ağırlık merkezleri aşağıda gösterilmiştir.

Şekildeki karenin ve dikdörtgenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır.
çember 


daire 

küre
Çember, daire ve kürenin ağırlık merkezleri şekillerin geometrik merkezidir.
Türdeş çubuğun ağırlık merkezi tam ortasıdır.
Üçgenin ağırlık merkezi kenarortayların kesiştiği noktadır. Kenarortayların kesim noktası kenarortayı köşeden 2, kenardan 1 birim uzunluğunda keser.

Dikdörtgenler prizması veya küp şeklindeki cisimlerin ağırlık merkezi tam ortalarıdır. Bu nokta aynı zamanda cisim köşegenlerinin kesim noktasıdır.


şekil 1
şekil 2


Düzgün şekilli olmayan cisimlerin ağırlık merkezleri cisim iple tavana asılarak bulunur. Şekil 1 deki cisim tavana asıldığında ağırlık merkezi ipin doğrultusu üzerinde bir yerde olur. Böyle olmalıdır çünkü ancak o zaman net moment sıfır olabilir. Aynı cismi şekil 2 deki gibi farklı bir noktadan asarsak ağırlık merkezi yine ipin doğrultusu üzerinde olacaktır. İşaretlenen doğrultuların kesiştiği yer ise cismin ağırlık merkezidir.

 
Yandaki şekilde kare ve dairenin ağırlık merkezleri G1, G2 ; ağırlıkları ise W1, W2 ile gösterilmiştir. İki levhanın birleşmesiyle oluşan cismin ağırlık merkezi levhaların ağırlıklarının bileşkesi alınarak bulunur. (paralel kuvvetlerin bileşkesi) Yeni cismin ağırlık merkezi G, ağırlığı ise W ile gösterilmiştir.


Yandaki şekilde G1 merkezli daireden G2 merkezli küçük daire kesiliyor. Oluşan yeni cismin ağırlık merkezi G noktasıdır. G noktasının yerini bulabilmek için W1 ve W2 nin zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesine göre bileşkesi bulunmalıdır.
0
2012-11-12T18:25:56+02:00

F1x D1 = F2 x D2   f kuvvt

 d uzaklk

0