Cevaplar

2012-11-12T18:35:03+02:00
Türk Destanları (İslamiyet Öncesi ve Sonrası) Türk Destanları Hakkında Türk Destanları BilgiBütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. 
Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli üslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebep açıklayan ve Batı Edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk edebiyatı geleneği içinde "destan" adı ile anılmaktadır. 
Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir.
İlk Türk Destanları
1.Altay - Yakut Yaradılış ..Destanı
2.Sakalar Dönemi
a.Alp Er Tunga Destanı 
b.şu Destanı 
3.Hun Dönemi Oğuz Kağan Destanı 
4.Gök Türk Dönemi 
a.Bozkurt Destanı
b.Ergenekon Destanı 
5.Uygur Dönemi 
a. Türeyiş Destanı
b. Göç Destanı

1 5 1
2012-11-12T18:35:19+02:00

google yaz çıkar hepsi canım burdan puan kaybetme :)

1 3 1