Cevaplar

2015-08-06T03:25:25+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Tanzimat dönemi daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak bilinecektir. Şimdi kısa kısa bilgiler verelim.

Kimler tarafından ilan edildi?

Ferman, I.Abdülmecit'in isteğiyle dönemin Dış İşleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafında hazırlandı ve ilan edildi.

Hangi tarihte ilan edildi?

2 Kasım 1839

Nerede ilan edildi?

Gülhane Parkı

Tanzimat Edebiyatı'nın ilan edilme nedenleri

1. Mısır ve Boğazlar sorununun uluslararası bir boyut kazanması,
2. Avrupalı Devletler'in Osmanlı'nın iç işlerine karışması
3. Osmanlı'yı çağdaş düzeye ulaştırma çabaları
4. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımının ülkede yayılması ve devletin bütünlüğünü tehdit etmesi
5. Azınlıkların kanun önünde Müslümanlarla eşit olduğunu göstererek azınlık isyanlarının önüne geçilmek istenmesi

Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde tüm bu nedenler içerisinde dış etkenlerin iç etkenlerle oranla daha baskın olduğunu söyleyebiliriz.
6 2 6