Cevaplar

2012-11-12T19:03:33+02:00

amiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet. 
Madereseler 142- 4 adet. 
Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet. 
Tekkr ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet. 
İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet. 
Hamamlar113- 575 adet 
Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet. 
Türbeler 27- 17 adet. 
Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet 
köy İslam cemiyetleri-2560- şimdi 1275 adet. 
SAAT Kuleleri 20- 45 adet. 
Kale ve Surlar 20- 15 adet. 
prülerimiz-44- kalan 28 adet 
Kule ve oçaklar10- 6 adet 
Türk Çeşmeleri 175- 375 adet. 
Su kuyuları/pınarlar/1660- 886 adet 
Göl ve göletler 1950- 975 adet. 
Datlı su kaynakları 186- 385 adet. 
Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet. 
Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok.

0
2012-11-12T19:03:49+02:00

Osmanlı'nın sadece Balkanlar'da 15 787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koymuştur Sadece Bulgaristan'daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü) ve Samokov'da bir Türk çeşmesi

Bu mimari yapılardan Romanya Babadağ'daki Sarı Saltuk Türbesi; Arnavutluk Kruya'da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay'da Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık'ta Akyazılı Tekkesi ve İmareti; Köstendil'de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü; Budapeşte'de Gül Baba Türbesi; Kosova Priştine'de Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi; Üsküp'te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han; Filibe'de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camii; Sofya'da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu'da Şerif Halil Paşa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala'da Mehmet Ali Paşa Medresesi, yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe'de saat kuleleri; Peç'te Kazım Paşa Camii gibi çeşitli örnekler günümüze kadar ulaşmıştır Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal edilmiş durumdadırlar Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya'da bulunanlara göre çok daha kötü durumdadır Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar İhmal ve bakımsızlığın yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların tükenmesine yol açmaktadır 

0