Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-04-15T00:08:45+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Kelimenin kökü, kelimenin en küçük "anlamlı" parçasına denir.  
Kökler parçalanamazlar. 
İki çeşit kök vardır;
İsim kökü, 
Fiil kökü.
Fiil kökü mü isim kökü mü anlamak için -mek/mak mastar eklerini kullanırız. Anlamsı bir kelime çıkıyorsa isimdir, uyuyorsa fiildir.

1-Gel+miş
Gel fiil kökü, -miş duyulan geçmiş zaman kip eki
2- Savaşçı
Savaş isim kökü, -çı isimden isim yapım eki
3- Seviyormuş
Sev fiil kökü, -yor+muş birleşik zamanlı kip eki
4- Denizli
Deniz isim kökü, -li isimden isim yapım eki
5- Erdemli
Erdem isim fiil kökü, -li isimden isim yapım eki
6- Tozu
Toz isim kökü, -u (-i) belirtme hal eki
7- İnsanlar
İnsan isim kökü, -lar çoğul eki
8- Vatandaş 
Vatan isim fiil eki, -daş isimden isim yapım eki
9- Sarardı
Sar(mak) fiil kökü, -ar fiilden fiil yapım eki, -dı bilinen geçmiş zaman kip eki
10- Sevgi
Sev fiil kökü, -gi fiilden isim yapım eki
11- Senden
Sen isim kökü, -den ayrılma hal eki
12- Evim
Ev isim kökü, -im sahiplik eki (1. tekil şahıs)
13- Evinde
Ev isim kökü, -in ilgi eki, -de bulunma hal eki
14- Kırlardan
Kır isim kökü, -lar çoğul eki, -dan ayrılma hal eki
15- Severlerdi
Sev fiil kökü, -er geniş zaman kip eki, -ler çoğul şahıs eki (onlar), -di bilinen geçmiş zaman kip eki
16-Kitapçı
Kitap isim kökü, -çı isimden isim yapım eki
17- Geliyor
Gel fiil kökü, -yor şimdiki zaman kip eki
18- Unutabilsek
Unut fiil kökü, -abil gereklilik kipi, -se şart kipi -k 3. çoğul şahıs eki
19- Gece
Gece isim kökü
20- Öğretmen
Öğret fiil kökü, -men fiilden fiil yapım eki
21- Öğrenci
Öğren fiil kökü, -ci fiilden isim yapım eki
22- Laleler
Lale isim kökü, -ler çoğul eki
23-  Sunucu
Sun(mak) fiil kökü, -u fiilden isim yapım ki, -cu isimden isim yapım eki 
24- Acısız
Acı isim kökü, -sız olumsuzluk eki
25- Ütüledim
Ütü isim kökü, -le isimden fiil yapım eki, -di bilinen geçmiş zaman, -m 1. tekil şahıs
27- Reçellik
Reçel isim kökü, -lik isimden isim yapım eki
28- Biliyor
Bil fiil kökü, -yor şimdiki zaman kip eki
29- Mayalandı
Maya isim kökü, -la isimden fiil yapım eki, -n fiilden fiil yapım eki, -dı bilinen geçmiş zaman kip eki
30- Dönüşüm
Dön fiil kökü, -üş isimden fiil yapım eki, -üm fiilden isim yapım eki
31- Yazışmak
Yaz fiil kökü, -ı fiilden isim yapım eki, -ş isimden fiil yapım eki, -mak mastar eki
32- Sıradan
Sıra isim kökü, -dan ayrılma hali 
33- Yeşillenmek
Yeşil isim kökü, -len isimden fiil yapım eki, -mek mastar eki
34- Kaplamak
Kap isim kökü, -la isimden fiil yapım eki, -mak mastar eki
35- Oyun
Oyun isim kökü
36- Hastalanmış
Hasta isim kökü, -lan isimden fiil yapım eki, -mış duyulan geçmiş zaman yapım eki

Başarılar! :)

131 4 131