Cevaplar

2012-11-12T19:34:16+02:00

Roma Tarihi'nde "İmparatorluk" diye adlandırılan devir Augustus ile başlamaktadır. MÖ 2. yüzyılın yarısından itibaren, Anadolu'da Hellenistik Krallıklardan bazıları Roma'ya bağlanmalarını vasiyet etmişlerdir. Böylece MÖ 1. yüzyılda kurulmaya başlayan Roma eyaletleri kah savaş, kah anlaşma yoluyla tüm Doğu ve Batı Akdeniz dünyasına hakim olmuş ve MÖ 27 yılında başa geçen Augustus ile de imparatorluğa dönüşmüştür.


Anadolu bu çağda, köklü geçmişinin ve kültür birikiminin de yardımıyla, Roma Çağı'na ayak uydurmuş ve politik bağımsızlığı olmamasına rağmen, sanatını devam ettirmiştir. Çeşitli ekollerin oluştuğu heykel sanatı Romalılarca çok sevilen portre sanatına kolaylıkla uymuş ve kesintisiz Bizans Çağı içlerine kadar sürmüştür. Anadolu'lu sanatkarlar sadece mermeri değil, bronz ve fildişi gibi malzemeleri de gayet ustalıkla işlemişlerdir.


Mermer yatakları bakımından da çok zengin kaynaklara sahip olan Anadolu, Hellenistik Çağ'da başlayan muntazam kent uygulamasını, Roma Çağı'nda da devam ettirmiş, Aphrodisias, Ephesos, Perge ve Side gibi şehirleri mermer heykel ve mimari yapıtlarla donatmışlardır. Bunların dışında geleneksel Anadolu kültleri de hala devam etmektedir. Örneğin Neolitik Çağ'ın Ana Tanrıça'sı Kubaba, bereketin sembolü olarak, Ephesos'da "Kybele" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

1 5 1