Cevaplar

2013-10-23T16:11:31+03:00
TÜRKÇE 
Erozyonun oluşturduğu Peri Bacaları ve inanılmaz görüntülerle herkesi şaşırtan vadileri, insanların inanç uğruna oyarak inşa ettikleri ve günümüze kadar canlılığını koruyabilmiş freskleriyle kaya kiliseleri, canlarını kurtarabilmek amacıyla yerin metrelerce altını -kimi zaman sekiz kat- oyarak yeraltı yerleşim yerleri bugünkü Kapadokya’yı meydana getirir. İnsan ve doğa el ele vermiş ve dünyanın harikalarından birini ortaya çıkarmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Strabon, Geographika adıyla yazmış olduğu kitabında Kapadokya’yı, doğuda Malatya, batıda Aksaray, güneyde Toros Dağları ve kuzeyde Doğu Karadeniz’e kadar uzanan b ir bölge olarak sınırlandırır. Bugün ise Kapadokya eşittir peribacaları, kaya kiliseleri, yeraltı şehirleri olduğu için bugünkü Kapadokya, bu oluşumların en yoğun olduğu Avanos, Ürgüp, Uçhisar, Göreme, Ortahisar, Gülşehir, Derinkuyu ile Aksaray yakınındaki Ihlara vadisi akla gelmektedir. Kapadokya bölgesinin jeolojik oluşumu Erciyes, Hasan, Melendiz, Göllüdağ ile daha birçok küçük volkanik dağların, Üst Miyosen çağda patlamaları ile başlamıştır. Bölgeye yayılan lavlar, göller, akarsular üzerinde 100-150 metreyi bulan değişik sertlikte tüf tabakasından oluşan yüksek bir plato meydana getirmişlerdir. 

Bulutların gölgesinde yeryüzünün doğal güzelliklerinden payını düşeni fazlasıyla alan Pamukkale, doğal kaynaklar açısından da çok şanslı bir coğrafyada yer alıyor. Pamukkale, her geçen gün daha fazla ilgi gören ve umut bağlanan termal turizm merkezleri açısından çok zengin kaynaklara sahip Denizli’ye 17-18 kilometre uzaklıkta bulunan Pamukkale’yi iki ayrı açıdan gezmek lazım. İlki, o meşhur, herkesin bildiği travertenlerin Pamukkale’si, diğeri antik Hierapolis kenti. Bu iki kesim içiçe geçmiş olarak varlığını sürdürüyor.

Yakın bir zaman öncesine kadar, travertenlerin olduğu bölge otel ve motellerle doluydu. Bu binalar bir süre önce biri hariç yıktırılmış, çevre oldukça temizlenmiş. Ama yine de o bembeyaz travertenler eski havasında değil. Travertenlerin oluşumunu sağlayan kireçli kaynak suyunun yetersizliği nedeni ile Pamukkale yirmi kadar bölgeye ayrılmış, her gün belirlenen birkaç bölgeye su verilebiliyor. 


İNGİLİZCE
Fairy chimneys and valleys formed by erosion of the incredible images that surprised everyone, for the sake of people's belief that they built and carved until now been able to preserve the vitality of rock churches, frescoes, gold-meters of the earth in order to save their lives, sometimes eight-fold-carved out of the underground settlements in Cappadocia today makes up the human and hand in hand with one of the wonders of the world has revealed that nature has given, and Strabo, who lived in the Roman Empire, which was written the name of the book Geographika Cappadocia, Malatya in the east, Aksaray at west, south and north of the Taurus Mountains in the Eastern Black Sea region dating back to the limit today is b ir equal to the fairy chimneys of Cappadocia, the rock churches, underground cities of Cappadocia is the present, these formations have the highest density of Avanos, Urgup, Uchisar, Goreme, Ortahisar, Gulsehir, Derinkuyu valley near Aksaray comes to mind with the geological formation of Cappadocia Erciyes, Hasan, Melendiz, Göllüdağ with many small volcanic mountains, the region spanning the upper Miocene epoch started with bursts of lava, lakes, streams on the different hardness of 100-150 meters high plateau of tuff layer constituted more 
August.


More than its share of the natural beauty of the earth the shadow of the clouds part, Pamukkale, natural resources located in the region are very lucky in terms of Pamukkale, with each passing day more and more popular, and very rich have the resources promised by the thermal tourism centers located in Denizli, 17-18 kilometers away from The first two aspects have to Pamukkale View, that famous, everyone knows Pamukkale'si travertine, one of the ancient city of Hierapolis, the existence of these two nested cuts

Until a close, travertine and motellerle the hotel was full of the region except for one of the buildings demolished some time ago, the environment is very clean, but not in the mood, and yet that old white travertine limestone spring water in the absence of which the formation of travertines of Pamukkale divided into twenty or so, every verilebiliyor the area with water a couple of days 
7 4 7
teşekkür ederim
RİCA EDERİM :)