Cevaplar

2012-09-27T14:15:03+03:00

Besin kaynaklı hastalık, içine yabancı etmen karışmış besin tüketimi sonucu meydana gelen herhangi bir hastalıktır. Genelde besin zehirlenmesi de kullanılsa da bu genelde hatalıdır.

Gerçek besin zehirlenmesi besinde bulunan yabancı bir kimyasal madde veya doğal toksini yemek yoluyla meydana gelir. Besin kaynaklı hastalıkların çoğu aslında patojen bakteri, virüs, prionveya parazitlerin neden olduğu besin yollu enfeksiyondur. Bu tür enfeksiyonlar genelde besinin hatalı depolanması, hazırlanması veya servisinin yapılmasından kaynaklanır. Yemek hazırlanması sırasında, onda evvel ve sonra hijyen kurallarına uyulması bir hastalığın bulaşma olasılığını azaltır. Besinin hastalığa yol açmaması için onun takibine beslenme güvenliği denir. Besin kaynaklı hastalıklar çevreye etki eden pek çok toksin tarafından da meydana gelebilir.

0
2012-09-27T14:15:44+03:00

Gıdaların hazırlanması-sunumu aşamasında hijyen kurallarına uyulmaması ve gıdaların hazırlandıktan sonra uygun saklama koşullarının sağlanamaması durunumunda gıdalar mikroorganizmalar veya bunların toksinleri ile kontamine olur. Gıda zehirlenmeleri mikroorganizma ve toksinleri dışında besinlerdeki diğer kimyasal maddelere bağlı olarak da gelişebilir. Ağır metal zehirlenmesi, monosodyum gulutamat, mantar zehirlenmeleri bu grupta yer almaktadır. 

1 2 1