Cevaplar

2012-09-27T14:17:18+03:00

Değişinim ya da mutasyon, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.[1]Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.

0
2012-09-27T14:20:05+03:00

GEN

Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleri. Genetik unsurun en küçük parçası
DNA

Kalıtımda rol oynayan organik bir molekül. Bir nükleik asit  çeşiti. "Deoksiribo nükleik asit" adını alır. Kısaca DNA olarak gösterilir
NÜKLEOTİT

önetici moleküllerin temel yapı birimine ve Nükleik asitlerin en küçük parçasına nükleotit denir.

KROMOZOM

Hücre çekirdeğinde bulunan, hücre  bölünmesi sırasında belirli şekil alan, kendi kopyasını yapabilen ve bazik boyalarla koyu boyanabilen ipliksi yapılar. Bileşiminde DNA ve pekçok protein  çeşiti bulunan nukleoprotein yapısında birimlerdir. En önemli özellikleri, kalıtım  birimi olan genleri taşımaları ve yeni nesillere aktarmalarıdır
MUTASYON

Mutasyon, bireyde canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün; radyasyon, X ışını,ultraviyole, ani sıcaklıkdeğişimleri ve kimyasallar sonucunda  bozulmaya uğramasıdır.

MODİFİKASYON

Modifikasyon, canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin işleyişini değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter oğul döllere aktarılmaz. Bu olaya modifikasyon denir.

1 5 1