Cevaplar

2012-11-12T19:34:32+02:00

uzaklık değişir fakat sen hep aynı meridyen üzerinden gidersin meridyenler arası hesaplanır uzaklık değil

0
2012-11-12T19:34:49+02:00

Enlem, Ekvator'un kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan açısal mesafesi.[1][2] Enlemler, kuzey ve güney enlemleri olmak üzere ikiye ayrılırlar; derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler.[1] Dünya üzerindeki aynı enleme sahip noktaların birleşmesi ile oluşan varsayımsal çemberlere ise paralel denir.[2]

Konu başlıkları   [gizle]  1 Özellikleri 2 Paralleller arası mesafe 3 Etkileri 4 Aynı enlem üzerindeki merkezlerde ortak özellikler 5 Kaynakça 6 Ayrıca bakınız Özellikleri [değiştir] Ekvator'un güneyinde 90, kuzeyinde 90 adet olmak üzere toplam 180 paralel vardır. 0 derece paraleli Ekvator'dur. 90 derece kuzey paraleli Kuzey Kutup noktasıdır. 90 derece güney paraleli Güney Kutup noktasıdır. Her paralel aralığı bir enlem derecesidir. Bütün paralel dairelerinin arasındaki uzaklık birbirine eşit ve 111 km'dir (1 deniz mili). Paraleller birbirlerini hiçbir zaman kesmezler. Ekvator hariç, her bir çaptaki paralelden -biri kuzey yarıküre, diğeri güney yarıkürede olmak üzere- ikişer tane vardır. Paralleller arası mesafe [değiştir]

Paraleller arasındaki mesafelerin hesaplanması işleminde şu yol takip edilir:

Aralarında uzaklığı sorulan noktalar arasındaki enlem farkı bulunur. İstenilen merkezlerin her ikisi de aynı yarım kürede ise, numarası büyük paralelden küçük paralel çıkarılır. Farklı yarım küredeler ise paraleller toplanır.

Bulunan paralel farkı sabit uzaklık olan 111 ile çarpılır.

Etkileri [değiştir]

Enlem; iklimi, güneş ışınlarının düşme açısını, sıcaklık dağılışını, denizlerin tuzluluk oranlarını, gece ile gündüz arasındaki zaman farkını, kalıcı kar sınırı yükseltisini, yerleşme ve tarım faaliyetlerinin sınırını, bitki örtüsü çeşitliliğini, toprak çeşidini, akarsu rejimlerini, tarım ürünleri çeşitliliğini, yerleşme biçimini, hayvanların dağılışını, vs. etkiler.

Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık da kutuplara doğru azalır. Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır. Matematik iklim kuşakları oluşur Bitki örtüsü kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur. Tarımın yükselti sınırı, Toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman üst sınırı kutuplara doğru azalır. Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar. Gece-gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar. Aynı enlem üzerindeki merkezlerde ortak özellikler [değiştir] Ekvato'ra ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar. Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. Gece-gündüz süreleri birbirine eşittir. Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı). İki paralel arasındaki mesafe aynıdır. Başlangıç Paraleli Ekvator'dur(0 derece ile gösterilir) ve en büyük paraleldir. Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir. Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km’dir. Merkezden alınan 1˚ lik açı farkı karşılığında çizilirler. Paralellerin dereceleri, Ekvatordan kutuplara doğru büyür. Çevre uzunlukları Ekvatordan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Bu nedenle, aralarındaki alanlar da kutuplara yaklaştıkça küçülür. Paralel daireler meridyenlere diktir. Doğu-batı yönlü uzanırlar. Tam çemberdirler. Paralel daireler meridyenlere diktir.90 kuzeyde ve 90 güneyde olmak üzere 180 paralel vardır. 360 meridyen olmasına rağmen 180 paralel olmasının nedeni paralellerin tam daire olmasıdır.


ANLADIĞIM KADARIYLA BU 
0