Cevaplar

2012-11-12T20:03:43+02:00

S.1- fiziğin ilgili alanına girdiğini düşündüğünüzü “D” ve girmediğini düşündüğünüze “Y” yi öndeki boşluğa yazınız.
( ) Türkiye ye Nükleer santral kurulacakmış.
( ) Antakya belediyesi Çevre düzenlemesi için çiçek sipariş ettirmiş.
( ) Habıl teleskobu ile çekilmiş olan ve uzayın derinliklerini bir nebzede aydınlatan bu çalışma gerçekten harika!
( ) Samandağ bölgesinde rüzgar enerjisinden elektrik elde ediliyor.
( ) insan genomu genetik kopyalama genetik zor deneyde hayvan doli gen konusu oldu.
( ) Atomlar bileşik yaparken elektron alış verişinde bulunur.
( ) Saatte 500 kilometre hıza ulaşabilen manyetik trenler, manyetik alan sayesinde raylara değmeden hareket ediyor
( ) Soğuk su bulunan yarım kovaya yavaş yavaş sıcak su eklersek; aynı kovada farklı sıcaklıkta su elde ederiz.
S 2. Boşluklara uygun gelen kelimelerle doldurunuz.
a) ………………. Deneyler ile kanıtlanmış bilimsel doğrulardır.
b) …………Tekrarlanan deneylerle doğruluğu tam olarak değil, ama büyük ölçüde kabul edilmiş hipotezlerdir. Çürütülme ihtimalleri vardır.
c) …………. Bir teori veya hipotez , doğruluğu bütün bilimlerce kabul edilmiş ise kanun halini alır.Örnek : Yerçekimi kanunu,
d) ……………….., probleme geçici bir çözümdür.Bu çözüm yapılan gözlemler ve toplanan veriler ışığında kurulmuştur.
e) ………… ……..Duyu organları yardımı ile yapılır. Ölçmeye dayanmadığı için araç yardımına gerek yoktur. Örnek; renk, koku, sıcak, soğuk vb.
f) …………….. ……Mutlaka ölçü aracı kullanılır. Olayı tanıtmanın yanında ölçümlerini de verir. Nitel gözleme göre daha doğru ve sağlıklıdır. Örnek; Büyümekte olan bu bitkinin 5 cm. uzaması veya 50 gr. kütle artışı göstermesi gibi. Bu gözlemler ne kadarı sorulara cevap olur.
g)……………………………….. Matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilmeyen büyüklüklere denir.
ğ) ……………………………………. matematiksel olarak tanımlanmış, yani başka büyüklükler yardımı ile ifade edilebilen büyüklüklere denir
S 3. Aşağıda verilen bilgilerin doğru veya yanlış oluşuna göre yanlarındaki kutuları işaretleyiniz.
1-Canlı varlıklarda meydana gelen olayları inceleyen bilim biyolojidir. ( )
2-Fiziğin bir alt bilim dahil olan mekanik, ısının madde içinde nasıl yayıldığını inceler. ( )
3-Bir insanın beş duyusunu kullanarak yaptığı gözlem nitel gözlem olarak tanımlanır. ( )
4-Bilim insanları bilimsel çalışmalarında nicel gözlemlere daha çok ağırlık verir. ( )
5-Maddelerin kütlesini ölçmek için mezura kullanılır.( )
6-Havanın, insan vücudunun ve doğadaki maddelerin sıcaklığının ölçülmesinde termometre kullanılır.( )
7-Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. ( )
8-Fiziğin bir alt bilim dalı olan optik ışıkla ilgili olayları inceler. ( )
9-Maddelerin uzunluklarını ölçmek için cetvel kullanılır. ( )
10-Bir elektrik devresindeki akım şiddetini ölçmekte kullanılan araçlar ampermetrelerdir. ( )
S 4- Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
1. Bir cismi eşit kollu terazide dengeye getirmek için3 adet 100g,1 adet 50g, 5 adet 1g kullanılıyor.Buna göre cismin kütlesini bulunuz?
2. Kefenin içinde özdeş 4 bilye bulunan bir eşit kollu teraziyi dengeye getirmek için diğer kefeye 4 adet 100g, 2 adet 20g ve 4 adet 1g konulmaktadır.Bir bilyenin kütlesini bulunuz.
3. Darası 100g bilinen şekerliği dengelemek için karşı kefeye 1 adet 500g.,1 adet 100g , 2 adet 10g ve gramların bulunduğu taraftaki binici 4.bölmede olduğuna göre; Şeker kaç gramdır?
( Not: Binicinin her bölme kayması 1gramdır.)

S 5- Aşağıdaki birimlerin karşılığını Yazınız.
1- 3 kg = ……. g ; 20g =……….. kg ; 2.10 mg= …..g; 5.10 cg =………..kg
8g = ……. Dag; 0,5hg= ………. Kg
2- 3hg + 5dag + 5g =……….. g
3- 6g +7 dg + 5cg +5mg = ………… mg
4- 2t + 20q +65 kg = …….. kg
UZUNLUK BİRİMLERİ
1- 3m = …… dm =….. cm = …….mm ; 10mm = …….dm
2- 5km =…….hm = …….dam =…….m 4 6
3- 20 cm = …….m ; 5dm = ……….m ; 10 mm = ……..m; 10mm = …….. km
4- 5km + 6hm + 55 m = ……..m
5- 8m + 20 dm + 45cm + 5mm = ………mm
6- 2dm + 20cm = ……mm
AKIM ŞİDDETİ BİRİM
1- 5A =…….mA = …...µA=……nA=……. pA
2- 2GA= ……..MA =……..KA= ……..A = …….mA
9
3- 0,5µA =…..nA ; 2.10 nA =………..A; 500µA = …….GA
6
4- 5. 10 A = ……..kA= ……..MA =……….GA
BİLİMSEL ÇALIŞMA
1. Bilimsel çalışmanın aşamalarını yazınız.
2. Bilim sel bir çalışma tasarlayın.
BİLİMSEL ÇALIŞMA
Veli , “ Fareler kediden korkar ama korkmazlar.” Dedi.

Ali, Kedilerin kokusu fareleri korkutup korkutmadığını merak eder.Bununla ilgili gözlemler yaptı.İnternette incelemeler ve araştırmalar sonucunda
- Fareler, kedilerden korktuğu kadar, kokularından da korkar mı?
"Kedilerin kokusu fareleri korkutur." Açıklamasını yaptı.Bu ifadeyi test etmek için deney düzeneği tasarladı.
Kedinin kokusunu nasıl elde edebileceğini tasarladı? Farenin korktuğunu nasıl gösterebilirdi?
Deney : Kediyi su dolu kaba batırıp; elde ettiği suyu farenin sürekli dolaştığı bir yere koydu.ve takip etti.Sonra aynı deneyi saf su ile tekrar ettiğinde kedi kokulu suyu koyduğu ortama farenin gelmediğini gördü.
Bu deney başka ortamlarda da tekrarladı sonuç aynı çıktı. Bu , farelerin özellikle kedi kokusundan korkup korkmadıklarını gösterir.
Görüldü ki; “ Fareler kedi ve kedinin kokusundan korkar.” Sonucuna vardı.


3. Yukarıdakilerden hangisi Bilimsel bir çalışmadır?
4. Bilimsel çalışma olanın aşamalarını gösteriniz?

alıntı..

10 3 10