Cevaplar

2012-09-27T15:12:09+03:00

oğru parçası: Doğrunun ne anlama geldiğini daha önce anlatmıştık, doğrunun iki ucu da istendiği zaman, istenildiği kadar uzatılabilirdi.Fakat doğru parçasının iki ucu da kapalıdır ve hiçbir şekilde uzatılamaz veya kısaltılamaz.Doğru parçasına örnek verecek olursak: cetvel.cetveli uzatamaz, kısaltamayız, sadece taşıyıp yerini değiştirebiliriz.Bir üçgenin kenarları doğru parçasıdır ve uzatılıp kısaltılamaz.

Doğru parçasının gösterimi: Doğru parçası etrafına konan iki dik çizgi ile gösterilir.

 

Bunun anlamı şudur. bu şeklin sağı ve solu kapalıdır, uzatılamaz.

Örneğin;

A———-B şeklindek idoğru parçası,

[AB]
şeklinde gösterilir.

Işın nedir: Işın doğru ile doğru parçası arasında kalan bir gösterim şeklidir.

Işının bir ucu uzatılabilir, diğer ucu ise kapalıdır hiçbir şekilde uzatılamaz.

Örneğin; sokak levhalarının bir ucu ok işareti şeklindedir, diğer ucunda ise birşeyler yoktur.

Bunun anlamı şudur; bu sokak buradan başlar ve ok işareti olan yere doğru devam eder. ok işareti olan kısım biz sokakta yürüdükçe uzar fakat en baştaki kısım sabittir uzamaz veya kısalamaz.

Nergiz Sokak

———–> örneğinde olduğu gibi sokak sağa doğru devam eder gider fakat solda sınır vardır gidilemez.

Işın nasıl gösterilir: ışın doğru ile doğru parçasının arasında bir şekildir demiştik.

Gösterimi de doğru ile doğru parçasının arasındadır.

Örneğin

A———->B şekildeki ışın [AB şeklinde gösterilir ve AB ışını diye okunur.

Dikkat edilmeli ki; A tarafı kapalı B tarafı açık olduğu için, gösterimde de A tarafı kapatıldı, B tarafı açık bırakıldı.

Çok güzel bir örnek:

Güneş ışını deriz, peki neden ?

Güneş ışınlarının başladığı yer bellidir, güneşin kendisidir fakat uçları sonsuza kadar gider, nerede bittiğini bilmeyiz.

Bu yüzden güneş doprusu veya güneş doğru parçası değil, güneş ışınları denir.

Peki Yarı Doğru nedir ?

Bir ışının başlangıç noktasının yok olmasıyla oluşan şekildir.

0--------> şekil budur.

Gösterimi ise ışına benzer fakat baş tarafındaki işaret ters çevrilir.

Örneğin; ]AB buna AB yarı doğrusu denir. A tarafı kapalıdır fakat dahil değildir

2 5 2
2012-09-27T15:12:42+03:00

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI ve IŞIN

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI ve IŞIN NOKTA ve  DOĞRU NOKTA: Noktanın belli bir tanımı yoktur.Ancak kalemin ucunun defterde bıraktığı iz, bir piramidin tepesi nıktaya örnektir.Nokta ( . ) işareti ile gösterilir ve büyük  harfle adlandırılır. . A  (A noktası ) Noktanın  boyutu yoktur.Yani noktada en, boy, yükseklik gibi boyutlar bulunmaz. DOĞRU: Gergince tutulan  bir ip, ya da iki duvarın kesiştiği  çizgi doğruya örnektir. Doğru sonsuz sayıda noktadan oluşan bir çizgidir. Doğrunun iki ucu da sınırsızdır.Sonsuza kadar uzar.Bu sınırsız oluşu ifade etmek için, iki ucuna da ok konur.Doğrular küçük harfle gösterilir. *Bir noktadan sonsuz doğru geçer. *İki noktadan bir doğru geçer. A  ve B  gibi iki nokta alalım.Bu iki noktadan geçecek şekilde bir doğru çizelim.Bu iki noktadan geçecek olan başka doğrular çizmeye çalışsak hepsi de bir önceki doğru ile çakışır, aynı doğru olur. A  ve B noktaları aynı doğru üzerindedir. Aynı doğru üzerinde olan noktalara doğrudaş noktalar denir. DOĞRU PARÇASI: Bir doğru üzerindeki farklı noktalar ile bu noktalar arasında bulunan bütün noktalardan oluşan kümeye doğru parçası denir. Doğru parçasının iki ucu sınırlıdır. [  ]  işareti ile gösterilir. IŞIN: Bir  MN  doğru parçasının bir ucunu  istediğimiz kadar uzatırsak ışın elde ederiz.Işının başlangıç noktası bellidir, diğer ucu sınırsızdır.Bu sınırsızlığı ok işareti ile belirtiriz. [MN ışını olarak gösteririz. Işın; başlangıç noktası belirli, bitiş noktası belli olmayan noktalar kümesidir. M noktası, ışının başlangıç noktasıdır. İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI: İki doğrunun birbirine göre  durumları şunlardır. 1. Kesişen Doğrular 2. Paralel Doğrular 3. Çakışan (çakışık) Doğrular 1. Kesişen Doğrular:İki doğru bir düzlemde sadece bir noktada kesişiyorsa , bu doğrulara kesişen doğrular denir. d ve k doğrularının kesişim noktası A noktasıdır. 2. Paralel Doğrular: Düzlemsel olup kesişmeyen doğrulara paralel doğrular denir.Bu doğrular ne kadar uzatılırsa uzatılsın kesişmezler. k ve d doğruları paraleldir.Bunu  k // d şeklinde gösteririz. 3. Çakışık Doğrular: Bütün noktaları aynı olan doğrulardır.Bu doğrulara farklı iki noktada kesişen doğrular da diyebiliriz. k ve d doğruları çakışıyor.Bunu k=d şeklinde gösteririz. Bir Doğruya Bir Noktadan Dikme Çizmek: Bir doğruya dışındaki bir noktadan ya da doğrunun üzerindeki bir noktadan dikme çizilebilir. Bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizelim. Bir doğruya üzerindeki bir noktadan dikme çizelim. Bir doğru parçasının orta noktasından dikme çizelim. DOĞRU İLE DÜZLEMİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI 1. Doğru ile düzlemin iki ortak  noktaları olan durum: Yukarıdaki şekilde  d doğrusu E düzleminin içindedir. 2. Doğru ile düzlemin bir noktada kesiştiği durum: Yukarıdaki şekilde d  doğrusu  ile  E düzlemi T noktasında kesişmektedir. 3. Doğru ile düzlemin ortak noktalarının olmadığı durum: Yukarıdaki şekilde d doğrusu ile E düzleminin hiç ortak noktası yoktur.d doğrusu E düzlemine paraleldir. d//E olarak gösterilir. Dostyakasi Dershane  Bu bölümde yer alan bu konu Dostyakasi forumun Öğretmen uyesi Palmyra  tarafindan hazirlanmaktadir. lütfen izinsiz kullanmayınız.

 

Konu Palmyra tarafından (06-09-2009  Saat 00:02 ) değiştirilmiştir. Share Share this post on Digg
1 5 1