Cevaplar

2012-11-12T20:16:11+02:00

Elçilerin tanıklıklarına güvenebilirim, çünkü bu on iki kişiden on biri, iki gerçek uğruna şehit oldular: Mesih’in ölümden dirilişi ve Tanrı Oğlu olması. İnandıkları bu gerçekler uğruna işkence gördüler, kırbaçlandılar ve sonunda o zamanın en zalim yöntemleriyle öldürüldüler:

1.      Petrus çarmıha gerildi.

2.      Andreya çarmıha gerildi.

3.      Matta kılıçla öldürüldü.

4.      Yuhanna doğal olarak öldü.

5.      Alfay oğlu Yakup çarmıha gerildi.

6.      Filipus çarmıha gerildi.

7.      Simun çarmıha gerildi.

8.      Taday oklarla öldürüldü.

9.      İsa’nın kardeşi taşlanarak öldürüldü.

10. Tomas mızrakla öldürüldü.

11. Bartalmay çarmıha gerildi.

12. Zebedi’nin oğlu Yakup kılıçtan geçirildi.

2 5 2