Cevaplar

2012-11-12T20:18:19+02:00

allaha inanma açısından etkiler

 

2 4 2
2012-11-12T20:19:00+02:00
Allah her şeyi bilir


Allah her şeyi bilir. Aynı özellik insanlarda da vardır. İnsanlar da bazı şeyleri bilirler. Ancak insanların bilmesi Allah'ın bilmesinin yanında sınırlıdır. Allah'ın bilmesi ise sınırsızdır. Evrendeki mükemmel düzen ve ahenk Allah'ın sonsuz bir ilme sahip olduğunu gösterir. Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da: "Karada denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez." (En'am suresi ayet 59)

 

Allah her şeyi görür


Allah her şeyi görür. Hiçbir şey onun görmesinden gizli kalamaz. Allah gizli, açık, aydınlık, karanlık ne varsa görür. Allah'ın görmesi bizim görmemiz gibi herhangi bir organ veya aletle değildir. Bir ayette "... Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür." (Bakara suresi ayet 110) buyrulur.

Bu sıfatlara sahip Yüce Allah'a inanmanın günlük yaşamımızdaki etkisi nedir?


Allah gören, işiten, bilen bir varlıktır. Bütün insanların söz ve davranışlarını görür, duyar ve bilir. Bu da konuşmalarda ve davranışlarda dikkatli ve ölçülü olmayı gerektirir. 
Bu sıfatlara sahip olan Allah'a iman, insanı iyi, güzel ve yararlı işler yapmaya yöneltir. Kötülüklerden sakındırır, kişiyi sorumluluk bilincine eriştirir. Bu kişi Allah'a, insanlara ve diğer canlılara karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Ailesini, vatanını, milletini ve bütün insanları sever, onlara karşı şefkatli ve merhametli olur.

1 5 1