Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-12T20:30:55+02:00

Küresel koordinat sistemi, üç boyutlu uzayda nokta belirtmenin bir yoludur.

Küre üzerindeki bir nokta bu sistemde üç tane bileşenle ifade edilir, bunlar r,  ve ' dir. Koordinatların tanımlı oldukları aralıklar ve tanımları şu şekilde verilir.

: Yarıçap P ve (0,0,0) noktası arasındaki uzaklıktır. Tanım aralığı  olarak verilir.

: Enlem, z-ekseni ve çap arasındaki açıdır.  aralığında tanımlıdır. Polar açı olarak da adlandırılır.

: Boylam, x-ekseni ile çapın xy-düzlemine izdüşümü () arasındaki açıdır.  aralığında tanımlıdır. Diğer bir adı azimütal açıdır.

Bu sistem, dünya üzerinde coğrafi konum belirlerken kullanılan sistemdir. Dünya' nın yüzeyi üzerinde her noktada yarıçap aynı olduğundan, sadece enlem ve boylam ile bir yer belirlenebilir. Ayrıca fizikte küresel yapıya sahip sistemler, (dünya, güneş, yüklü bilye vs.) ele alınırken yine küresel koordinatlara geçiş yapılır. Küresel koordinatlarla Kartezyen koordinatlar arasındaki bağıntılar şu şekildedir.

Küresel koordinatlarda Laplasyen, diverjans ve gradyan Kartezyen koordinatlardakinden farklıdır. Jakobyen kullanılarak diferansiyel eleman hesaplanabileceği gibi şekilden de P noktası etrafında sonsuz küçük bir hacim elemanının büyüklüğü şu şekilde hesaplabilir.

Bu hacim elemanı bütün küre üzerinden integral alınarak R yarıçaplı kürenin hacmi bulunur.

Kalınlığı olmayan bir hacim elemanı,alan elemanı olacağından sonsuz küçük yüzey elemanı şu şekilde ele alınır.

Bu eleman bütün küre yüzeyi üzerinden integre edilirse R yarıçaplı kürenin alanı da bulunabilir.

Fizikte bu integraller herhangi bir yoğunluk fonksiyonuyla verilmiş elektrik ve yerçekimi alanındaki küreler için sıklıkla çözülür.

Ayrıca bakınız
0
2012-11-12T20:31:01+02:00

Kartezyen koordinat sisteminde tüm boyutlar uzunluk olarak ifade edilir. İki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde koordinatlar geometride X (sağa) ve Y (Yukarı) olarak, Topoğrafyada ise X (İleri), Y (Sağa) olarak verilir. Fransızlar tarafından yapılan ilk İstanbul haritasında ise, başka bir yerde rastlanmayan Y (İleri) X (Sola) gösterimi kullanılmıştır.

Üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde ise genellikle X (sağa), Y (yukarı), Z (beri) şeklinde gösterilir. Topoğrafyada da üçüncü boyut (diplik) M ile belirtilir.

0