Cevaplar

2012-11-12T20:34:09+02:00

3-) Bilgi türlerini belirtiniz. Kısaca açıklayınız.
*
a) Gündelik Bilgi
Günlük yaşantılar sonucu oluşan deneyime ve sezgiye dayanan bilgidir. Bilimselliğe dayanmaz ve nedensellik ilkesi aranmaz.
ör: Paslı bakır tencerede yemek yapmanın insanları zehirleyeceğinin bilinmesi
b) Dinsel Bilgi
Din de felsefe gibi varlığı bütünüyle açıklar. Fakat onun doğruları mutlaktır, kuşkuya kapalıdır. Her dinin kendine özgü dogmaları vardır.
ör: İslam dini
Dogma: Sorgulanmadan onaylanandır.
c) Teknik Bilgi
Doğaya egemen olmak ve insan yaşamını kolaylaştırmak için bilginin çeşitli araç ve gereçlerin oluşma bilgisidir. Teknik bilgi, gündelik bilgi veya bilimsel bilginin ürünüdür.
ör: Tahta parçasının su üstünde yüzdüğünü gören insan sal ve tekne yapmıştır
d) Sanatsal Bilgi
Sanat bilgisinde hayal gücü vardır. Objektif değil subjektif bilgidir. Gerçeği ve doğruyu değil, güzeli arar.
ör: Resim, müzik
e) Bilimsel Bilgi
Belli bir alanda. belli bir yöntemle elde edilen sistemli ve genel geçer sonuçlara ulaşmak isteyen bir bilgi bütünlüğüdür. Bilimsel bilgi konusu ve yöntemi açısından üç grupta incelenir. Bunlar;
1-)FORMEL BİLİMLER
Mantık ve matematik gibi bilimlerdir. Bunların konusu nesneler dünyasına ait olmayan, duyularla doğrudan algılanmayan düşünceye ait ideal varlıklardır.
ör: Sayılar zaman ve mekan dünyasında yoktur.
Formel bilimler deney ve gözlemleri kullanmazlar. Yöntem olarak tümdengelimi kullanırlar. Belirli formları ve kuralları vardır.
ör: Mantıkta birakıl yürütmenin içeriğinden çok kuruluş biçiminin doğruluğuna bırakılır.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

0
2012-11-12T20:34:30+02:00

internetten bul en güvenlisi..

0