Cevaplar

2012-11-12T20:40:05+02:00

Atatürk'e göre; "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir nağme ile olursa musiki resim ile olursa ressamlık oyma ile olursa heykeltıraşlık bina ile olursa mimarlık olur."
Millet hayatında sanatın değerini takdir eden Atatürk; "Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz." "Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur" diyerek sanatın önemini millet hayatındaki rolünü açıklamıştır.
Atatürk millet hayatında sanatın yerini ve değerini belirtmekle beraber onun korunmasını ve gelişmesini de sağlamıştır. Atatürk her şeyden önce sanatçılara sanatçı ruhuyla elini uzatmıştır: "Sanatkâr toplumda uzun uğraş ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır."

0