Cevaplar

2012-11-12T20:43:55+02:00

1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir.
2) Tekke Edebiyatı, Anadolu'ya 13. y.y.'dan itibaren gelişmiştir. 
3) Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir. 
4) Nazım birimi genellikle dörtlüktür. 
5) Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır. 
6) Şiirlerin çoğu ezgilidir.
7) Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir. 
8) İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. 
9) Dili Aşık Edebiyatı'na göre ağır, Divan Edebiyatı'na göre sadedir. 
10) Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.

0