Aşagıdakilerden hangisi deprem olasığı en fazla olan yerlendendir?
A-Levha Kenarları b-eski araziler c-deniz tabanları d-kara kütleleri -e yükseltisi fazla olan yerler

Yerküre iç ısını yitirmiş olsaydı yukardaki olaylardan hangisi gerçekleşmezdi?

1-Depremler 2-Toprak erezyonu 3-Volkanik olaylar -4 buzul şekilleri

Yerüyüzündeki aktif volkanların büyük kısmı aş.bölgelerden hangisinde yer almaktadır?

A-Afrika kyıılarında
B-Büyük OKyanus
C-Atlas okyanusu kıyılarında

D-Batı avrupa kıyılarında

E-Orta asyada

Aşagıdaki yerlerden hangilerinde yerkabuğunun kalınlığnıın daha fazla olması beklenir?


Okyanus tabanlarında , yüksek dağ sıralarının bulunduğu alanlarda , yer kabuğunun tamamında

Sıcak su kaynaklarına aktif volkanlara depremlere aşagıdaki yerlerden hangisinde rastlanması beklenemez?

A-Kuzey Amerika'nın batısında
B-Akdeniz kıyılarında
C-ASya kıtası'nın doğusunda

D-Kuzey Asya'da
E- Güney Amerka'nın batısında

2

Cevaplar

2012-11-12T20:43:41+02:00

e şıkkı yükseltisi fazla olan yerler

0
2012-11-12T20:43:51+02:00

e cevapppp ee güney amerikanın batısındaa

0