Cevaplar

2012-11-12T20:54:50+02:00

AMERİKA 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi 
başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern 
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak 
kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. 
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin 
doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli 
bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk 
halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve 
geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini 
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. 

John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı) 


Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun 
gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. 

Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı) 


Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. 
Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında 
hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir 
milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine 
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. 

General Mc ARTHUR 


Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine 
onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade 
dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana 
Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal olduğunu söyledi. 

Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı 


Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri 
geçti. 

Chicago Tribune 


Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. 

New York Times 


İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, 
tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. 

Gladys Baker (Gazeteci) 


ALMANYA 

O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, 
gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir 
kahramandı. 

Prof. Walter L. WRIHT Jr. 

1 5 1